Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola
Kontrola dokumentacji projektu
Kontrola w siedzibie Projektodawcy
Kontrole na zakończenie projektu
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu
Kontrola trwałości
Kontrole planowe i doraźne

Kontrole planowe i doraźne

Kontrole planowe i kontrole doraźne

Dodatkowo, kontrole na miejscu realizacji projektów dzieli się na:

  • kontrole planowe – kontrole prowadzone na podstawie Rocznych Planów Kontroli Instytucji Zarządzającej PO KL
  • kontrole doraźne – kontrole nieujęte w Rocznym Planie Kontroli


Kontrola doraźna może być przeprowadzona szczególnie w przypadku:

  • wystąpienia nieprawidłowości, uchybień czy zaniedbań z Twojej strony lub uchybień w pracy instytucji zaangażowanej w system wdrażania
  • otrzymania przez jednostkę kontrolującą informacji lub skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie lub zaniedbań ze strony instytucji zaangażowanej w system wdrażania
  • w sytuacji, gdy w projekcie wprowadzane są częste (istotne) zmiany
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS