reklama

Materiały konferencyjne

Materiały z konferencji "Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej", która odbyła się 11 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.
  • Działania PO WER na rzecz lepszego funkcjonowania instytucji rynku pracy - pobierz plik
  • Stan wdrażania działań PO WER na rzecz lepszego funkcjonowania instytucji rynku pracy - pobierz plik
  • Wspieranie młodzieży na rynku pracy - Gwarancje dla młodzieży w Polsce - pobierz plik
  • Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych - Gwarancje dla Młodzieży w PO WER w konkursie centralnym - pobierz plik
  • Gwarancje dla Młodzieży w projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy - pobierz plik
  • Działania PO WER na rzecz lepszego funkcjonowania instytucji pomocy społecznej - pobierz plik
  • Działania PO WER na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych - pobierz plik
  • Stan wdrażania działań PO WER na rzecz lepszego funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych - pobierz plik
  • Działania PO WER na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - pobierz plik
  • Stan wdrażania działań PO WER na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
reklama
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS