PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Aktualności PO WER

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

23-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

18-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 pn. „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach ”

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

12-05-2016
Pomiędzy MRPiPS a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” w zakresie studiów I i II stopnia

Nabór partnera do Projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER został unieważniony

12-05-2016
MRPiPS informuje, iż nabór na partnera do projektu konkursowego partnerskiego planowanego do złożenia w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 został unieważniony

Zmiana wzoru umowy w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w PO WER 2014-2020

12-05-2016
Zmiana wzoru umowy w ramach konkursów uzupełniających nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 oraz POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 ogłoszonych w PO WER 2014-2020

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

11-05-2016
Publikujemy harmonogram pracy Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

Wynik postępowania w trybie zasady konkurencyjności na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych w ramach PO WER

04-05-2016
Informacja nt. wyniku postępowania na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

04-05-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 ogłoszonym w ramach Działania 2.5 PO WER.
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   ›   15
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS