Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1
Poddziałanie 5.5.2

Poddziałanie 5.5.2

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_8_2012 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. „Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-240/13
Wartość projektu: 962 284,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 962 284,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 96,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2013 – 31.012.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

2. „Efektywność - Dialog -Rozwój”

Beneficjent: Konfederacja Lewiatan, Warszawa
Tytuł projektu: „Efektywność - Dialog -Rozwój”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-241/13
Wartość projektu: 1 864 860,20 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 864 860,20 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 83,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

3. „Z dialogiem ku Europie”

Beneficjent: Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Z dialogiem ku Europie”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-239/12
Wartość projektu: 1 988 785,10 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 988 785,10 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 99,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

4. "Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ "Solidarność""

Beneficjent: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Tytuł projektu: Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ "Solidarność"
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-243/13
Wartość projektu: 1 351 247 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 351 247 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2013 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.10.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

5. Platforma wiedzy i konsultacji systemu wsparcia dialogu społecznego

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Tytuł projektu: Platforma wiedzy i konsultacji systemu wsparcia dialogu społecznego
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-247/13
Wartość projektu: 584 192,50 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 584 192,50 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2013 - 30.11.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.10.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

6. Utworzenie Centrum Badań i Analiz

Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badań i Analiz
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-250/13
Wartość projektu: 933 492,52 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 933 492,52PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 85 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.10.2013 - 30.01.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.11.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

7. Szkolenia ekspertów ZP BCC

Beneficjent: Business Centre Club Związek Pracodawców, Warszawa
Tytuł projektu: Szkolenia ekspertów ZP BCC
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-248/13
Wartość projektu: 711 864 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 711 864 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 90 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2013-30.01.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.12.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

8. Wzmocnienie potencjału ekspertów ZP BCC

Beneficjent: Business Centre Club Związek Pracodawców, Warszawa
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału ekspertów ZP BCC
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-249/13
Wartość projektu: 901 690 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 901 690 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2013-30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.12.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

9. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje"

Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawcy RP, PRP), Warszawa
Tytuł projektu: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny po-przez mediacje
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-253/13
Wartość projektu:  1 053 371,84 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 053 371,84 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 103 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2013 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14.02.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

10. Konstruktywny dialog IV - wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ "Solidarność"

Beneficjent: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk
Tytuł projektu: Konstruktywny dialog IV - wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ "Solidarność"
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-252/13
Wartość projektu: 620 050,40 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:  620 050,40 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 95 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.08.2014 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10.03.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

11. "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020"


Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej  Polskiej, Warszawa
Tytuł projektu: Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-245/13
Wartość projektu: 1 860 216,40 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:  1 860 216,40 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 103 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 02.12.2013 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.03.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

12. "WKDS – spójność dialogu"

Beneficjent: Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa
Tytuł projektu: WKDS – spójność dialogu
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-251/13
Wartość projektu: 1 557 980,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:  1 557 980,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 86,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.01.2014 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.04.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_7_2012 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. „OPZZ w społeczeństwie informacyjnym”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „OPZZ w społeczeństwie informacyjnym”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-161/12
Wartość projektu: 965 950,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 965 950,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.10.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

2. „Inwestycja w dialog”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Inwestycja w dialog”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-164/12
Wartość projektu: 968 191,48 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 968 191,48 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 90 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie:17.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

3. „Kompetentny związkowiec wsparciem dla pracownika”

Beneficjent: Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
Tytuł projektu: „Kompetentny związkowiec wsparciem dla pracownika”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-176/12
Wartość projektu: 279 630,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 279 630,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91,5 pkt
Obszar realizacji: dolnośląskie
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.07.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 26.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

4. „Kompetentni związkowcy na Mazowszu”

Beneficjent: Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego, Warszawa
Tytuł projektu: „Kompetentni związkowcy na Mazowszu”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-178/12
Wartość projektu: 391 535,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 391 535,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 86,5 pkt
Obszar realizacji: woj. mazowieckie
Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.09.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

5. „Na straży dialogu”

Beneficjent: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Warszawa
Tytuł projektu: „Na straży dialogu”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-180/12
Wartość projektu: 507 370,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 507 370,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 93 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.09.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

6. „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska moto-rem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”

Beneficjent: Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, Wrocław
Tytuł projektu: „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska moto-rem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-190/12
Wartość projektu: 393 108,50 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 393 108,50 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 93 pkt
Obszar realizacji: woj. dolnośląskie
Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 26.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

7. „Wzmacnianie Rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”

Beneficjent: Sudecki Związek Pracodawców, Wałbrzych
Tytuł projektu: „Wzmacnianie Rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-194/12
Wartość projektu: 117 402,81 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 117 402,81 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91 pkt
Obszar realizacji: dolnośląskie
Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 03.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

8. „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”

Beneficjent: Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-195/12
Wartość projektu: 999 628,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 999 628,00  PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.07.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

9. „PIR skuteczny w dialogu - Porozumienie i Rozwój!”

Beneficjent: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańsk
Tytuł projektu: „PIR skuteczny w dialogu - Porozumienie i Rozwój!”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-209/12
Wartość projektu: 964 864,76 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 964 864,76 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 94 pkt
Obszar realizacji: pomorskie
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

10. „Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Profesjonalna w Dialogu”

Beneficjent: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Tytuł projektu: „Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Profesjonalna w Dialogu”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-225/12
Wartość projektu: 999 793,39 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 999 793,39 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 93,5 pkt
Obszar realizacji: śląskie
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

11. „Rozwój dialogu społecznego poprzez wzmocnienie potencjału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych”

Beneficjent: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
Tytuł projektu: „Rozwój dialogu społecznego poprzez wzmocnienie potencjału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-227/12
Wartość projektu: 888 871,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 888 871,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

12. „Rozwój dialogu społecznego w rzemiośle Warmii i Mazur”

Beneficjent: Warmińsko - Mazurska  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn
Tytuł projektu: „Rozwój dialogu społecznego w rzemiośle Warmii i Mazur”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-231/12
Wartość projektu: 698 362,56 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 698 362,56 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 86 pkt
Obszar realizacji: warmińsko-mazurskie
Okres realizacji: 01.08.2013 – 30.04.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

13. „Lubuska Akademia Dialogu Społecznego”

Beneficjent: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Zielona Góra
Tytuł projektu: „Lubuska Akademia Dialogu Społecznego”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-232/12
Wartość projektu: 925 769,99 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 925 769,99 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 92 pkt
Obszar realizacji: lubuskie
Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.10.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie:06.06.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

14. „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych”

Beneficjent: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kielce
Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-163/12
Wartość projektu: 783 725,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 783 725,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81,5 pkt
Obszar realizacji: woj. świętokrzyskie
Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.03.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

15. „Strategia rozwoju początkiem przemian”

Beneficjent: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, Warszawa
Tytuł projektu: „Strategia rozwoju początkiem przemian”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-167/12
Wartość projektu: 863 890,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 863 890,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 94 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

16. „Europejski wymiar dialogu społecznego”

Beneficjent: Federacja Związków Zawodowych METALOWCY, Warszawa
Tytuł projektu: „Europejski wymiar dialogu społecznego”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-179/12
Wartość projektu: 710 560,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 710 560,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

17. „Dialog na zdrowie”

Beneficjent: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Warszawa
Tytuł projektu: „Dialog na zdrowie”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-182/12
Wartość projektu: 999 997,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 999 997,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 11.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

18. „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw”

Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-198/12
Wartość projektu: 982 562,40 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 982 562,40 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100 pkt
Obszar realizacji: woj. kujawsko-pomorskie
Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.03.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

19. „PEGAZ - Porozumienie Energetyczno-Górnicze Atutem Związków”

Beneficjent: Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa
Tytuł projektu: „PEGAZ - Porozumienie Energetyczno-Górnicze Atutem Związków”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-200/12
Wartość projektu: 991 756,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 991 756,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 94 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

20. „ZMIANA - ROZWÓJ - NOWOCZESNOŚĆ - budowanie potencjału związków zawodowych”

Beneficjent: Związek Zawodowy Górników w Polsce, Katowice
Tytuł projektu: „ZMIANA - ROZWÓJ - NOWOCZESNOŚĆ - budowanie potencjału związków zawodowych”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-201/12
Wartość projektu: 983 656,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 983 656,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 82,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.04.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

21. „Współpraca i dialog”

Beneficjent: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Gdańsk
Tytuł projektu: „Współpraca i dialog”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-206/12
Wartość projektu: 997 961,35 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 997 961,35 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

22. „Kompleksowy rozwój potencjału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego”

Beneficjent: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
Tytuł projektu: „Kompleksowy rozwój potencjału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-208/12
Wartość projektu: 947 047,12 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 947 047,12 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 92 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 15.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

23. „Rozwój potencjału ludzkiego i instytucjonalnego OPZZ woj. łódzkiego”

Beneficjent: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego, Łódź
Tytuł projektu: „Rozwój potencjału ludzkiego i instytucjonalnego OPZZ woj. łódzkiego”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-212/12
Wartość projektu: 897 070,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 897 070,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 102 pkt
Obszar realizacji: woj. łódzkie
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

24. „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacji Pracodawców”

Beneficjent: Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Szczecin
Tytuł projektu: „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacji Pracodawców”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-236/12
Wartość projektu: 906 634,47 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 906 634,47 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.07.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

25. "Dialog społeczny w mundurze"

Beneficjent: NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Tytuł projektu: Dialog społeczny w mundurze
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-222/12
Wartość projektu: 994 600,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 994 600,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 85,5 pkt
Obszar realizacji: M. st. Warszawa
Okres realizacji: 01.08.2013 - 30.04.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18.09.2013r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK.

26. "SOLIDARNOŚĆ PŁOCKA BLIŻEJ DIALOGU SPOŁECZNEGO"


Beneficjent: Region Płocki NSZZ "Solidarność”
Tytuł projektu: SOLIDARNOŚĆ PŁOCKA BLIŻEJ DIALOGU SPOŁECZNEGO
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-170/12
Wartość projektu: 850 654 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 850 654 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 86,5 pkt
Obszar realizacji: woj. mazowieckie
Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.08.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.10.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK

27. "Akademia Rozwoju Dialogu Społecznego"

Beneficjent: Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Choroszcz
Tytuł projektu: Akademia Rozwoju Dialogu Społecznego
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-186/12
Wartość projektu: 947 550 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 947 550 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 86 pkt
Obszar realizacji: woj. podlaskie
Okres realizacji: 01.09.2013 - 28.02.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.11.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK.

28. "Skuteczny i nowoczesny dialog"

Beneficjent: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", Lublin
Tytuł projektu: Skuteczny i nowoczesny dialog
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-237/12
Wartość projektu:  921 888,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 921 888,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 79 pkt
Obszar realizacji: woj. lubelskie
Okres realizacji: 01.01.2014 - 30.06.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06.02.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

29. "Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego"

Beneficjent: Związek Pracodawców warszawy i Mazowsza, Warszawa
Tytuł projektu: Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-203/12
Wartość projektu:  960 966,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 960 966,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 70,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.12.2013 - 31.05.2015 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.03.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

30. „Wzmocnienie potencjału NSZZ "Solidarność" jako uczestnika dialogu społecznego II”

Beneficjent: Region Elbląski NSZZ "Solidarność", Elbląg
Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału NSZZ "Solidarność" jako uczestnika dialogu społecznego II”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-172/12
Wartość projektu: 930 479,04 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 930 479,04 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 79 pkt
Obszar realizacji: woj. pomorskie
Okres realizacji: 01.06.2014 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.07.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_6_2011 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. „Poznaj swoje prawa w pracy - wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Poznaj swoje prawa w pracy - wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników”
Wartość projektu: 1 033 802,22 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 033 802,22 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 88 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.09.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

2. „Mediator pilnie poszukiwany”

Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Tytuł projektu: „Mediator pilnie poszukiwany”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-156/11
Wartość projektu: 707 788,94 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 707 788,94 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2012 – 30.11.2012
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.02.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

3. „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury”

Beneficjent: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa
Tytuł projektu: „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-155/11
Wartość projektu: 869 382,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 869 382,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 79 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2012 – 31.08.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.03.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

4. „Postawmy na komunikację. Poprawa standardów działania w procesach informacyjnych i konsultacyjnych”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Postawmy na komunikację. Poprawa standardów działania w procesach informacyjnych i konsultacyjnych”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-158/11
Wartość projektu: 268 324,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 268 324,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 94 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.05.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.04.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

5. „Program rozwoju ZP BCC”


Beneficjent: Związek Pracodawców Business Centre Club
Tytuł projektu: „Program rozwoju ZP BCC”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-153/11
Wartość projektu: 539 330,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: : 539 330,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 87,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 07.05.2012 – 31.07.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.05.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

6. „Trzeci etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Tytuł projektu: „Trzeci etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-157/11
Wartość projektu: 863 510,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 863 510,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 87 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.05.2012 – 31.07.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.05.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

7. „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ "Solidarność"”

Beneficjent: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk
Tytuł projektu: „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ "Solidarność"”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-154/11
Wartość projektu: 1 453 700,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 453 700,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.06.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE.

8. „Centrum Szkoleń i Konsultacji FZZ”

Beneficjent: Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Centrum Szkoleń i Konsultacji FZZ”
Nr projektu: POKL.05.05.02-00-160/11
Wartość projektu: 1 453 700,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 233 204,80 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 125 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2012 – 28.02.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10.07.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_5_2010 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. „Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ"

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ"
Wartość projektu: 1 499,310,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 499,310,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100 pkt
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.03.2011 r.

2. „Jak rozmawiać z Schumanem"

Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Tytuł projektu: „Jak rozmawiać z Schumanem”
Wartość projektu: 749 586,69 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 749 586,69 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91,5 pkt
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.04.2011 r.

3. „Wsparcie dialogu społecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów”

Beneficjent: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Gdańsk
Tytuł projektu: „Wsparcie dialogu społecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów”
Wartość projektu: 1 499 994,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 499 994,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 99,5 pkt
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.04.2011 r.

4. „Lokalne Centra Informacji FZZ”

Beneficjent: Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Lokalne Centra Informacji FZZ”
Wartość projektu: 1 496 557,84 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 496 557,84 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 102 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2011 – 31.10.2012
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.07.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

5. „Rozwój kluczowych kompetencji PKPP Lewiatan”

Beneficjent: Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa
Tytuł projektu: „Rozwój kluczowych kompetencji PKPP Lewiatan”
Wartość projektu: 634 900,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 634 900,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 79,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2011 – 28.02.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.06.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

6. „Branże w dialogu”

Beneficjent: Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa
Tytuł projektu: „Branże w dialogu”
Wartość projektu: 1 462 420,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 462 420,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 70 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2011 – 28.02.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13.09.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
 

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. „MEGA dialog w partnerstwie"

Beneficjent: Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica
Tytuł projektu: „MEGA dialog w partnerstwie”
Wartość projektu: 626 380,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 626 380,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10.11.2010 r.

2. „Przez Dialog do Porozumienia”

Beneficjent: Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”
Tytuł projektu: „Przez Dialog do Porozumienia”
Wartość projektu: 733 395,82 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 733 395,82 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 72 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 23.11.2010 r.

3. „Siła w dialogu społecznym”

Beneficjent: Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn
Tytuł projektu: „Siła w dialogu społecznym”
Wartość projektu: 638 025,20 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 638 025,20 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 25.11.2010 r.

4. „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”

Beneficjent: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny, Warszawa
Tytuł projektu: „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”
Wartość projektu: 894 980, 00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 894 980, 00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 95,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 01.12.2010 r.

5. „Kompetentny uczestnik dialogu społecznego - II Edycja”   

Beneficjent: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, Warszawa
Tytuł projektu: „Kompetentny uczestnik dialogu społecznego - II Edycja”
Wartość projektu: 778 215,87 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 778 215,87 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 90,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13.12.2010 r.

6. „Akademia dialogu – powiatowy wymiar dialogu społecznego”

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
Tytuł projektu: „Akademia dialogu – powiatowy wymiar dialogu społecznego”
Wartość projektu: 821 757,31PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 821 757,31PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 90 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.12.2010 r.

7. „Program rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiej”

Wartość projektu: 1 454 890,00 PLN   
Beneficjent: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Warszawa
Tytuł projektu: „Program rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiej”
Wartość projektu: 1 454 890,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 454 890,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.12.2010 r.

8. „Dialog społeczny w kobiecym stylu”

Beneficjent: Związek Zawodowy Górników w Polsce, Katowice
Tytuł projektu: „Dialog społeczny w kobiecym stylu”
Wartość projektu: 694 976,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 694 976,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 74 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.12.2010 r.

9. „SZTUKA DIALOGU - program rozwoju dialogu społecznego w branży górniczej”

Beneficjent: Związek Zawodowy Górników w Polsce, Katowice
Tytuł projektu: „SZTUKA DIALOGU - program rozwoju dialogu społecznego w branży górniczej”
Wartość projektu: 1 269 726,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 269 726,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 93 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.12.2010 r.

10. „Dialog społeczny wobec kryzysu”

Beneficjent: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Katowice
Tytuł projektu: „Dialog społeczny wobec kryzysu”
Wartość projektu: 547 679,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 547 679,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 87,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.12.2010 r.

11. „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”

Beneficjent: Izba Rzemieślnicza w Opolu
Tytuł projektu: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”
Wartość projektu: 668 354,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 668 354,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 81 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.12.2010 r.

12. „Wzmocnienie potencjału NSZZ "Solidarność" jako uczestnika dialogu społecznego
w firmach z kapitałem zagranicznym”


Beneficjent: Region Elbląski NSZZ "Solidarność"
Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału NSZZ "Solidarność" jako uczestnika dialogu społecznego
w firmach z kapitałem zagranicznym”

Wartość projektu: 701 793,50 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 701 793,50 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem:  67 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.04.2011 r.

13. „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”

Beneficjent: Związek  Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Tytuł projektu: „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”
Wartość projektu: 1 457 550,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 457 550,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 69 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.04.2011 r.

 

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_3_2009 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. Wzmacnianie zdolności uczestnictwa organizacji członkowskich PZZ "KADRA" w branżowym i zakładowym dialogu społecznym

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Wzmacnianie zdolności uczestnictwa organizacji członkowskich PZZ "KADRA" w branżowym i zakładowym dialogu społecznym
nazwa beneficjenta: Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA", Katowice
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 570 790,00
wartość dofinansowania w PLN: 570 790,00
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 15.03.2010

 

2. Walcz o ochronę. Handel po ludzku.Dialog społeczny na przykładzie firm ochrony oraz sieci super- i hipermarketów
 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Walcz o ochronę. Handel po ludzku.Dialog społeczny na przykładzie firm ochrony oraz sieci super- i hipermarketów
nazwa beneficjenta: NSZZ "Solidarność" Komisja Krajowa, Gdańsk
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 745 357,96
wartość dofinansowania w PLN: 745 357,96
liczba zdobytych punktów: 88,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 12.02.2010

 

3. Nowoczesna komunikacja - efektywny dialog!

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Nowoczesna komunikacja - efektywny dialog!
nazwa beneficjenta: Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność"
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 749 274,50
wartość dofinansowania w PLN: 749 274,50
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 18.03.2010

 

4. Wzmocnianie mechanizmów  konsultacyjnych i współpracy partnerów społecznych w ramach branżowego dialogu społecznego w sektorze obronnym

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Wzmocnianie mechanizmów  konsultacyjnych i współpracy partnerów społecznych w ramach branżowego dialogu społecznego w sektorze obronnym
nazwa beneficjenta: Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto):  Warszawa
wartość projektu w PLN: 261 049,44
wartość dofinansowania w PLN: 261 049,44
liczba zdobytych punktów: 94,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:18.02.2010

 

5. Kompetentni partnerzy = skuteczny dialog

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Kompetentni partnerzy = skuteczny dialog
nazwa beneficjenta: Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 659 582,50
wartość dofinansowania w PLN: 659 582,50
liczba zdobytych punktów: 94,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:18.03.2010

 

6. Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz Dialogu Społecznego 2010-2011

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz Dialogu Społecznego 2010-2011
nazwa beneficjenta: Śląski Związek Pracodawców Prywatnych, Katowice
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 275 100,00
wartość dofinansowania w PLN: 275 100,00
liczba zdobytych punktów: 86,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:25.03.2010
 

7. Wzmocnienie potencjału KPOP Lewiatan i rozwój dialogu społecznego oraz współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w województwie kujawsko-pomorskim

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału KPOP Lewiatan i rozwój dialogu społecznego oraz współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w województwie kujawsko-pomorskim
nazwa beneficjenta: Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 619 597,00
wartość dofinansowania w PLN: 619 597,00
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 31.03.2010

 

8. Profesjonalny związkowiec - kompleksowy program rozwoju kompetencji niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Profesjonalny związkowiec - kompleksowy program rozwoju kompetencji niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Związek Zawdowy Górników w Polsce, Katowice
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 694 345,00
wartość dofinansowania w PLN: 694 345,00
liczba zdobytych punktów: 85
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:15.04.2010

 

9. Przez dialog do porozumienia

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Przez dialog do porozumienia
nazwa beneficjenta: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 593 268,10
wartość dofinansowania w PLN: 593 268,10
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:27.04.2010

 

10. Dialogiem, nie styliskiem - profesjonalizacja NSZZ "Solidarność" jako partnera dialogu społecznego

 

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2008
tytuł projektu: Dialogiem, nie styliskiem - profesjonalizacja NSZZ "Solidarność" jako partnera dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 657 130,00
wartość dofinansowania w PLN: 657 130,00
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy:10.05.2010

 

11. Dialog społeczny kluczem do wzajemnego zrozumienia

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2009
tytuł projektu: Dialog społeczny kluczem do wzajemnego zrozumienia
nazwa beneficjenta NSZZ Solidarność Region Chełmski
siedziba beneficjenta (miasto): Chełm
wartość projektu w PLN: 208 686,00
wartość dofinansowania w PLN: 208 686,00
liczba zdobytych punktów: 69,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.06.2010

 

12. Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Chemicznego

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2009
tytuł projektu: Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Chemicznego
nazwa beneficjenta Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce 
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 776 499,76
wartość dofinansowania w PLN: 776 499,76
liczba zdobytych punktów: 77
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 14.09.2010

 

13. Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Chemicznego

nr konkursu: DWF_5.5.2_3_2009

tytuł projektu: Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego

nazwa beneficjenta: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 11 027 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 11 027 000,00
liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania decyzji: 11.06.2010

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_2_2009 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. Newsletter branżowy - profesionalne narzędzie efektywnej komunikacji

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Newsletter branżowy - profesionalne narzędzie efektywnej komunikacji
nazwa beneficjenta: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 873 310,00
wartość dofinansowania w PLN: 873 310,00
liczba zdobytych punktów: 82
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 26.06.2009

2. Skuteczni eksperci = efektywny dialog

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Skuteczni eksperci = efektywny dialog
nazwa beneficjenta: Zwiazek Rzemiosła Polskiego
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 965 360,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 965 360,00
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 26.06.2009

3. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej "Akademia Dialogu KPP"

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej "Akademia Dialogu KPP"
nazwa beneficjenta: Konfederacja Pracodawców Polskich
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 857 098,02
wartość dofinansowania w PLN: 1 857 098,02
liczba zdobytych punktów: 66
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 07.07.2009

4. Centrum Szkoleń i Rekrutacji

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Centrum Szkoleń i Rekrutacji
nazwa beneficjenta: Forum Związków Zawodowych
siedziba beneficjenta (miasto): Bydgoszcz
wartość projektu w PLN: 1 819 338,38
wartość dofinansowania w PLN: 1 819 338,38
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 08.07.2009

5. Wdrożenie strategii rozwoju PKPP Lewiatan

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Wdrożenie strategii rozwoju PKPP Lewiatan
nazwa beneficjenta: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 866 854,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 866 854,00
liczba zdobytych punktów: 67
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 14.07.2009

6. Platforma dialogu społecznego BCC

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Platforma dialogu społecznego BCC
nazwa beneficjenta: Związek Pracodawców Business Centre Club
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 969 671,97
wartość dofinansowania w PLN: 969 671,97
liczba zdobytych punktów: 68
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.07.2009

7. Konstruktywny dialog - program rozwoju kompetencji liderów NSZZ "Solidarność"

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Konstruktywny dialog - program rozwoju kompetencji liderów NSZZ "Solidarność"
nazwa beneficjenta: NSZZ "Solidarność"
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 1 987 302,92
wartość dofinansowania w PLN: 1 987 302,92
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.08.2009

8. Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systmu informacyjnego OPZZ

nr konkursu: DWF_5.5.2_2_2009
tytuł projektu: Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systmu informacyjnego OPZZ
nazwa beneficjenta: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 990 086,39 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 990 086,39 PLN
liczba zdobytych punktów: 61,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
podpisania umowy: 25.11.2009 r.

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_1_2008 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. Europejskie porozumienie NEPSI w Polsce - jak skutecznie promować i wspierać współpracę partnerów społecznych w ramach wielobranżowego dialogu społecznego

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Europejskie porozumienie NEPSI w Polsce - jak skutecznie promować i wspierać współpracę partnerów społecznych w ramach wielobranżowego dialogu społecznego
nazwa beneficjenta Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 313 237,25
wartość dofinansowania w PLN: 313 237,25
liczba zdobytych punktów: 114
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

2. Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy - profesjonalny uczestnik dialogu społecznego

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy - profesjonalny uczestnik dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 471 795,00
wartość dofinansowania w PLN: 471 795,00
liczba zdobytych punktów: 113
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

3. Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego
nazwa beneficjenta: Związek Pracodawców Polskie Szkło
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 997 934,00
wartość dofinansowania w PLN: 997 934,00
liczba zdobytych punktów: 111,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

4. IT Dialog

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: IT Dialog
nazwa beneficjenta: Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 978 224,00
wartość dofinansowania w PLN: 978 224,00
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.11.2008

5. Rozwój strategicznych kompetencji sieci PKPP Lewiatan

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Rozwój strategicznych kompetencji sieci PKPP Lewiatan
nazwa beneficjenta: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 929 136,45
wartość dofinansowania w PLN: 929 136,45
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

6. Wzmocnienie regionalnych organizacji pracodawców zrzeszonych w PKPP Lewiatan

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Wzmocnienie regionalnych organizacji pracodawców zrzeszonych w PKPP Lewiatan
nazwa beneficjenta: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 972 290,00
wartość dofinansowania w PLN: 972 290,00
liczba zdobytych punktów: 108
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

7. Kompetentny uczestnik dialogu społecznego

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Kompetentny uczestnik dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 952 187,17
wartość dofinansowania w PLN: 952 187,17
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

8. Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej - badania ilościowe

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej - badania ilościowe
nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 747 398,00
wartość dofinansowania w PLN: 747 398,00
liczba zdobytych punktów: 103
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 5.11.2008

9. Wzmocnienie udziału Konfederacji Pracodawców Polskich w krajowym dialogu społecznym poprzez utworzenie Centrum Monitoringu Legislacji

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Wzmocnienie udziału Konfederacji Pracodawców Polskich w krajowym dialogu społecznym poprzez utworzenie Centrum Monitoringu Legislacji
nazwa beneficjenta: Konfederacja Pracodawców Polskich
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 985 740,19
wartość dofinansowania w PLN: 985 740,19
liczba zdobytych punktów: 103
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.11.2008

10. Dialog społeczny filarem porozumienia

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Dialog społeczny filarem porozumienia
nazwa beneficjenta: NSZZ
siedziba beneficjenta (miasto): Gorzów Wielkopolski
wartość projektu w PLN: 496 720,00
wartość dofinansowania w PLN: 496 720,00
liczba zdobytych punktów: 102
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.04.2009

11. Dialog społeczny

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Dialog społeczny
nazwa beneficjenta: Izba Rzemieślniczna oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 140 375,00
wartość dofinansowania w PLN: 140 375,00
liczba zdobytych punktów: 98
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.06.2009

 

12. Rozwój strategicznych kompetencji sieci PKPP Lewiatan

nr konkursu: DWF_5.5.2_1_2008
tytuł projektu: Rozwój strategicznych kompetencji sieci PKPP Lewiatan
nazwa beneficjenta: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 929 136,45
wartość dofinansowania w PLN: 929 136,45
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS