Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1
Poddziałanie 5.5.2

Poddziałanie 5.5.1

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 5.5.1 - Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego

1. Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego

 

nr projektu: POKL.05.05.01-00-001/08
tytuł projektu: Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 3 100 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 3 100 000,00
data podpisania umowy: 16.09.2008

 

2. Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego

 

nr projektu: POKL.05.05.01-00-002/10
tytuł projektu: Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego
nazwa beneficjenta: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 11 027 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 11 027 000,00
data podpisania umowy: 11.06.2010
 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS