Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1
Poddziałanie 5.4.2
Działanie 5.5

Poddziałanie 5.4.2

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2014 pt. "Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”.

1. Profesjonalna Sieć - Profesjonalne Organizacje

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H80/14
tytuł projektu: Profesjonalna Sieć - Profesjonalne Organizacje
nazwa beneficjenta: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 465360,00
wartość dofinansowania: 465360,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 109,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2014

2. Od sieci do współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H82/14
tytuł projektu: Od sieci do współpracy
nazwa beneficjenta: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS"
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 891307,80
wartość dofinansowania: 891307,80
liczba zdobytych punktów na KOP: 104
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.11.2014

3. Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H83/14
tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 824914,80
wartość dofinansowania: 824914,80
liczba zdobytych punktów na KOP: 103,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.11.2014

4. Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H84/14
tytuł projektu: Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 449129,05
wartość dofinansowania: 449129,05
liczba zdobytych punktów na KOP: 103
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 14.11.2014

5. Wielkopolska Sieć Organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H85/14
tytuł projektu: Wielkopolska Sieć Organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Związek Młodzieży Wiejskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 758280,96
wartość dofinansowania: 758280,96
liczba zdobytych punktów na KOP: 102
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.11.2014

6. Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H87/14
tytuł projektu: Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej Związek Młodzieży Wiejskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Chrzanów
wartość projektu w PLN: 695498,40
wartość dofinansowania: 695498,40
liczba zdobytych punktów na KOP: 97,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 8.12.2014

7. Małopolska Sieć NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H88/14
tytuł projektu: Małopolska Sieć NGO
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 718048,80
wartość dofinansowania: 718048,80
liczba zdobytych punktów na KOP: 97
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.11.2014

8. Teraz czas na Małopolską Sieć LGD

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H90/14
tytuł projektu: Teraz czas na Małopolską Sieć LGD
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Małopolska Sieć LGD
siedziba beneficjenta (miasto): Murzasichle
wartość projektu w PLN: 965608,23
wartość dofinansowania: 965608,23
liczba zdobytych punktów na KOP: 95,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 8.12.2014

9. Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku


nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H91/14
tytuł projektu: Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku
nazwa beneficjenta: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 451924,90
wartość dofinansowania: 451924,90
liczba zdobytych punktów na KOP: 94
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.11.2014

10. Budowanie zachodniopomorskiej sieci organozacji pozarządowych ZaFos

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H92/14
tytuł projektu: Budowanie zachodniopomorskiej sieci organozacji pozarządowych ZaFos
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 760577,88
wartość dofinansowania: 760577,88
liczba zdobytych punktów na KOP: 93,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.11.2014

11. Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracja publiczną w sferze socjalnej

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H93/14
tytuł projektu: Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracja publiczną w sferze socjalnej
nazwa beneficjenta: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 439785,02
wartość dofinansowania: 439785,02
liczba zdobytych punktów na KOP: 93,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 30.09.2014

12. Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H94/14
tytuł projektu: Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 564285,96
wartość dofinansowania: 564285,96
liczba zdobytych punktów na KOP: 93
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 27.11.2014

13. Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H96/14
tytuł projektu: Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Tłok
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 625886,60
wartość dofinansowania: 625886,60
liczba zdobytych punktów na KOP: 91,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.11.2014

14. Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H97/14
tytuł projektu: Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 909762,00
wartość dofinansowania: 909762,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 89,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.11.2014

15. Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H98/14
tytuł projektu: Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 459187,57
wartość dofinansowania: 459187,57
liczba zdobytych punktów na KOP: 89,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.11.2014

16. Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H99/14
tytuł projektu: Złap się SAM- Sieć Aktywności Młodzieżowej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 253136,15
wartość dofinansowania: 253136,15
liczba zdobytych punktów na KOP: 89
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie data podpisania umowy: 15.10.2014

17. Wspólna odpowiedzialność wspólne działanie

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I01/14
tytuł projektu: Wspólna odpowiedzialność wspólne działanie
nazwa beneficjenta: Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Krapkowice
wartość projektu w PLN: 814190,40
wartość dofinansowania: 814190,40
liczba zdobytych punktów na KOP: 88,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.10.2014

18. Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I03/14
tytuł projektu: Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 328663,51
wartość dofinansowania: 328663,51
liczba zdobytych punktów na KOP: 87
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 27.11.2014

19. Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I04/14
tytuł projektu: Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 556416,00
wartość dofinansowania: 556416,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 86,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.11.2014

20. Utworzenie sieci - szansą rozwoju organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I05/14
tytuł projektu: Utworzenie sieci - szansą rozwoju organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 406243,00
wartość dofinansowania: 406243,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 86,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2014

21. Sieć współpracy seniorskich organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I06/14
tytuł projektu: Sieć współpracy seniorskich organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 792115,20
wartość dofinansowania: 792115,20
liczba zdobytych punktów na KOP: 82,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 9.12.2014

22. Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ”- ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I07/14
tytuł projektu: Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ”- ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny
nazwa beneficjenta: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 648755,46
wartość dofinansowania: 648755,46
liczba zdobytych punktów na KOP: 82,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 29.10.2014

23. Małopolska Sieć Współpracy


nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I08/14
tytuł projektu: Małopolska Sieć Współpracy
nazwa beneficjenta: Bank Żywności w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 342543,40
wartość dofinansowania: 342543,40
liczba zdobytych punktów na KOP: 82
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2014

24. Złapani w sieć!

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I09/14
tytuł projektu: Złapani w sieć!
nazwa beneficjenta: Fundacja Idealna Gmina
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 511111,50
wartość dofinansowania: 511111,50
liczba zdobytych punktów na KOP: 81,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.12.2014

25. Świętokrzyska Sieć Współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I10/14
tytuł projektu: Świętokrzyska Sieć Współpracy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie PROREW
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 520486,56
wartość dofinansowania: 520486,56
liczba zdobytych punktów na KOP: 78,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 16.12.2014

26. Rady dla seniorów

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I11/14
tytuł projektu: Rady dla seniorów
nazwa beneficjenta: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 218335,00
wartość dofinansowania: 218335,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 78
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 2.10.2014

27. Sektor trzeci mocny w sieci

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I13/14
tytuł projektu: Sektor trzeci mocny w sieci
nazwa beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 315934,00
wartość dofinansowania: 315934,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 74,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2014

28. Skuteczna współpraca  -rozwój  sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I14/14
tytuł projektu: Skuteczna współpraca  -rozwój  sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Zachęta
siedziba beneficjenta (miasto): Pieszkowo
wartość projektu w PLN: 414223,20
wartość dofinansowania: 414223,20
liczba zdobytych punktów na KOP: 71,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.12.2014

29. Węzeł wsparcia - tworzenie sieci organizacji wspierających NGO's na Podlasiu

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I15/14
tytuł projektu: Węzeł wsparcia - tworzenie sieci organizacji wspierających NGO's na Podlasiu
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 341006,50
wartość dofinansowania: 341006,50
liczba zdobytych punktów na KOP: 70,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.10.2014

30. Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckiem

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I16/14
tytuł projektu: Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckiem
nazwa beneficjenta: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 615178,80
wartość dofinansowania: 615178,80
liczba zdobytych punktów na KOP: 70
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 2.10.2014

31. Utworzenie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych


nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I17/14
tytuł projektu: Utworzenie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 683946,72
wartość dofinansowania: 683946,72
liczba zdobytych punktów na KOP: 69,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.12.2014

32. Brakujące ogniwo - federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych


nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I18/14
tytuł projektu: Brakujące ogniwo -federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 913840,40
wartość dofinansowania: 913840,40
liczba zdobytych punktów na KOP: 69
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.12.2014

33. Podlaska Sieć Wolontariatu

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I19/14
tytuł projektu: Podlaska Sieć Wolontariatu
nazwa beneficjenta: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
siedziba beneficjenta (miasto): Suwałki
wartość projektu w PLN: 428380,90
wartość dofinansowania: 428380,90
liczba zdobytych punktów na KOP: 66,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2014

34. Śląska Sieć Trzeciego Sektora

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I20/14
tytuł projektu: Śląska Sieć Trzeciego Sektora
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST”
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 587838,00
wartość dofinansowania: 587838,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 88,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 14.10.2014

35. Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich


nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I21/14
tytuł projektu: Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko
wartość projektu w PLN: 473365,20
wartość dofinansowania: 473365,20
liczba zdobytych punktów na KOP: 97
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 14.10.2014

36. Zachodniopomorska Sieć NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I22/14
tytuł projektu: Zachodniopomorska Sieć NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 241674,00
wartość dofinansowania: 241674,00
liczba zdobytych punktów na KOP: 72,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.11.2014

37. Centrala Kultury

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I23/14
tytuł projektu: Centrala Kultury
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Komunikacji
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 496166,95
wartość dofinansowania: 496166,95
liczba zdobytych punktów na KOP: 77,5
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.12.2014

38. Mazowiecka Sieć Edukacyjna

nr konkursu: DWF_5.4.2_14_2014 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-I24/14
tytuł projektu: Mazowiecka Sieć Edukacyjna
nazwa beneficjenta: Federacja Inicjatyw Oświatowych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 841313,52
wartość dofinansowania: 841313,52
liczba zdobytych punktów na KOP: 102
rekomendowany do dofinansowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.12.2014

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. "Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

1. Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego

nr konkursu: DWF_5.4.2_12_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H69/13
tytuł projektu: Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
nazwa beneficjenta: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 2293875,20
wartość dofinansowania: 2293875,20
liczba uzyskanych punktów na KOP: 108
rekomendowany do dofinasowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 24.09.2014

2. Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2

nr konkursu: DWF_5.4.2_12_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H70/13
tytuł projektu: Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2
nazwa beneficjenta: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 2015270,25
wartość dofinansowania: 2015270,25
liczba uzyskanych punktów na KOP: 102
rekomendowany do dofinasowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 27.06.2014

3. Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_12_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H71/13
tytuł projektu: Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1411846,81
wartość dofinansowania: 1411846,81
liczba uzyskanych punktów na KOP: 101
rekomendowany do dofinasowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.10.2014

4. Rady Pożytku do STANDARDowego użytku

nr konkursu: DWF_5.4.2_12_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H78/13
tytuł projektu: Rady Pożytku do STANDARDowego użytku
nazwa beneficjenta: Pracownia Pozarządowa
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 2121865,00
wartość dofinansowania: 2121865,00
liczba uzyskanych punktów na KOP: 69,5
rekomendowany do dofinasowania przez Panel Ekspertów
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 15.07.2014

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”

1. Wysokie standardy współpracy z NGO`s w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F79/13
tytuł projektu: Wysokie standardy współpracy z NGO`s w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 364 680,21
wartość dofinansowania: 364 680,21
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.02.2014

2. Lokalnie Decydujemy Razem

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F80/13
tytuł projektu: Lokalnie Decydujemy Razem
nazwa beneficjenta: Fundacja Promocji Gmin Polskich w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 616 280,40
wartość dofinansowania: 616 280,40
liczba zdobytych punktów: 99,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

3. Symbioza JST i NGO


nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F83/13
tytuł projektu: Symbioza JST i NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pegaz w Jeleniej Górze
siedziba beneficjenta (miasto): Jelenia Góra
wartość projektu w PLN: 80 9670,60
wartość dofinansowania: 80 9670,60
liczba zdobytych punktów: 94
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.03.2014

4. Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie głogowskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F84/13
tytuł projektu: Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie głogowskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "SZANSA" , Głogów
siedziba beneficjenta (miasto): Głogów
wartość projektu w PLN: 490 165,00
wartość dofinansowania: 490 165,00
liczba zdobytych punktów: 95
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.02.2014

5. Wspólnie można więcej

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F94/13
tytuł projektu: Wspólnie można więcej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu w Olsztynie
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 437 410,46
wartość dofinansowania: 437 410,46
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 10.03.2014

6. Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F98/13
tytuł projektu: Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych
nazwa beneficjenta: Lubelska Fundacja Rozwoju w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 479 888,85
wartość dofinansowania: 479 888,85
liczba zdobytych punktów: 102,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 06.02.2014

7. Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G00/13
tytuł projektu: Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim
siedziba beneficjenta (miasto): Sępólno Krajeńskie
wartość projektu w PLN: 779 371,00
wartość dofinansowania: 779 371,00
liczba zdobytych punktów: 99,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.03.2014

8. Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G01/13
tytuł projektu: Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim
nazwa beneficjenta: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej
siedziba beneficjenta (miasto): Krzyżowa
wartość projektu w PLN: 621 529,20
wartość dofinansowania: 621 529,20
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 15.01.2014

9. Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G05/13
tytuł projektu: Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 843 786,85
wartość dofinansowania: 843 786,85
liczba zdobytych punktów: 117
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 16.01.2014

10. Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza  - wdrożenie  standardów  współpracy NGO i JST

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G08/13
tytuł projektu: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza  - wdrożenie  standardów  współpracy NGO i JST
nazwa beneficjenta: Miasto Kalisz
siedziba beneficjenta (miasto): Kalisz
wartość projektu w PLN: 379 630,80
wartość dofinansowania: 379 630,80
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

11. Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G23/13
tytuł projektu: Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego
nazwa beneficjenta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu
siedziba beneficjenta (miasto): Brzeg
wartość projektu w PLN: 832 593,60
wartość dofinansowania: 832 593,60
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.03.2014

12. Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G24/13
tytuł projektu: Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg
nazwa beneficjenta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu
siedziba beneficjenta (miasto): Brzeg
wartość projektu w PLN: 799 345,80
wartość dofinansowania: 799 345,80
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.03.2014

13. Radom - siła współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13
tytuł projektu: Radom - siła współpracy
nazwa beneficjenta: Europejski Dom Spotkań  - Fundacja Nowy Staw w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 837 000,00
wartość dofinansowania: 837 000,00
liczba zdobytych punktów: 100,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.03.2014

14. Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G28/13
tytuł projektu: Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej , Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 441 321,38
wartość dofinansowania: 441 321,38
liczba zdobytych punktów: 102,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

15. Bliżej obywatela - wdrożenie modelu współpracy Gminy Poddębice i organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G29/13
tytuł projektu: „Bliżej obywatela” - wdrożenie modelu współpracy Gminy Poddębice i organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Fundacja Kamelot w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 782 827,20
wartość dofinansowania: 782 827,20
liczba zdobytych punktów: 99,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.02.2014

16. Tarnowski Inkubator Współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G33/13
tytuł projektu: Tarnowski Inkubator Współpracy
nazwa beneficjenta: Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego w Tarnowie
siedziba beneficjenta (miasto): Tarnów
wartość projektu w PLN: 747 030,60
wartość dofinansowania: 747 030,60
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.03.2014

17. Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowy


nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G39/13
tytuł projektu: Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowy
nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Lokalnych w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 846 860,40
wartość dofinansowania: 846 860,40
liczba zdobytych punktów: 100
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.01.2014

18. Współpracujemy profesjonalnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G40/13
tytuł projektu: Współpracujemy profesjonalnie!
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 763 408,80
wartość dofinansowania: 763 408,80
liczba zdobytych punktów: 96
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 06.02.2014

19. Wspólnie na Zamojszczyźnie


nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G41/13
tytuł projektu: Wspólnie na Zamojszczyźnie
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 822 722,40
wartość dofinansowania: 822 722,40
liczba zdobytych punktów: 95
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

20. Profesjonalni w działaniu - wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych  w Subregionie Ostrołęckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G43/13
tytuł projektu: Profesjonalni w działaniu - wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych  w Subregionie Ostrołęckim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w Długosiodle
siedziba beneficjenta (miasto): Długosiodło
wartość projektu w PLN: 870 544,80
wartość dofinansowania: 870 544,80
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.03.2014

21. Razem znaczy lepiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G48/13
tytuł projektu: Razem znaczy lepiej
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 367 477,50
wartość dofinansowania: 367 477,50
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 06.02.2014

22. Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G52/13
tytuł projektu: DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
nazwa beneficjenta: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 820 215,00
wartość dofinansowania: 820 215,00
liczba zdobytych punktów: 87,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.02.2014

23. Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G54/13
tytuł projektu: Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze
nazwa beneficjenta: Fundacja „Jagniątków” w Jeleniej Górze
siedziba beneficjenta (miasto): Jelenia Góra
wartość projektu w PLN: 591 364,80
wartość dofinansowania: 591 364,80
liczba zdobytych punktów: 97,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 17.03.2014

24. Rozwiń skrzydła w NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G55/13
tytuł projektu: Rozwiń skrzydła w NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu
siedziba beneficjenta (miasto): Tarnobrzeg
wartość projektu w PLN: 485 504,53
wartość dofinansowania: 485 504,53
liczba zdobytych punktów: 87,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.02.2014

25. Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G58/13
tytuł projektu: Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 342 440,00
wartość dofinansowania: 342 440,00
liczba zdobytych punktów: 102
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.02.2014

26. Razem budujemy wspólne dobro

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G60/13
tytuł projektu: Razem budujemy wspólne dobro
nazwa beneficjenta: Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej w Białobrzegach
siedziba beneficjenta (miasto): Białobrzegi
wartość projektu w PLN: 968 930,64
wartość dofinansowania: 968 930,64
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.12.2013

27. Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G62/13
tytuł projektu: Współpraca z III sektorem - standardem Zachodniopomorskich samorządów
nazwa beneficjenta: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Koszalinie
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 552 090,00
wartość dofinansowania: 552 090,00
liczba zdobytych punktów: 98
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.03.2014

28. Włocławski model współpracy administracji publicznej i organizacji samorządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G65/13
tytuł projektu: Włocławski model współpracy administracji publicznej i organizacji samorządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "SUKCES" we Włocławku
siedziba beneficjenta (miasto): Włocławek
wartość projektu w PLN: 661 671,40
wartość dofinansowania: 661 671,40
liczba zdobytych punktów: 102
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.03.2014

29. RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI - WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G69/13
tytuł projektu: RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI - WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO
nazwa beneficjenta: Fundacja EOS w Tomaszowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Tomaszowice
wartość projektu w PLN: 891 783,12
wartość dofinansowania: 891 783,12
liczba zdobytych punktów: 90,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.01.2014

30. Koszalin – miasto na model. Program współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G70/13
tytuł projektu: Koszalin – miasto na model. Program współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi
nazwa beneficjenta: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Koszalinie
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 771 920,00
wartość dofinansowania: 771 920,00
liczba zdobytych punktów: 96
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.02.2014

31. Wspólnie w działaniu

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G76/13
tytuł projektu: Wspólnie w działaniu
nazwa beneficjenta: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 477 504,00
wartość dofinansowania: 477 504,00
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.03.2014

32. Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G78/13
tytuł projektu: Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Europejski  Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej
siedziba beneficjenta (miasto): Sucha Beskidzka
wartość projektu w PLN: 793 983,60
wartość dofinansowania: 793 983,60
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.03.2014

33. Wspólnym głosem. Model współpracy  Słupeckiego i organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G80/13
tytuł projektu: Wspólnym głosem. Model współpracy  Słupeckiego i organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitach
siedziba beneficjenta (miasto): Ostrowity
wartość projektu w PLN: 502 598,52
wartość dofinansowania: 502 598,52
liczba zdobytych punktów: 103
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 26.03.2014

34. Razem dla Suwałk

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G81/13
tytuł projektu: Razem dla Suwałk
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
siedziba beneficjenta (miasto): Suwałki
wartość projektu w PLN: 752 639,20
wartość dofinansowania: 752 639,20
liczba zdobytych punktów: 97,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 7.02.2014

35. Co z ta współpracą? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G87/13
tytuł projektu: Co z ta współpracą? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 303 255,00
wartość dofinansowania: 303 255,00
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 1.04.2014

36. Wspólnie na rzecz rozwoju

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G88/13
tytuł projektu: Wspólnie na rzecz rozwoju
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Bieszczadzkie Forum Rozwoju w Lesku
siedziba beneficjenta (miasto): Lesko
wartość projektu w PLN: 779 598,00
wartość dofinansowania: 779 598,00
liczba zdobytych punktów: 113
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.12.2013

37. Modelowo w Mokrsku - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G92/13
tytuł projektu: Modelowo w Mokrsku - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 370 276,80
wartość dofinansowania: 370 276,80
liczba zdobytych punktów: 101,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 06.02.2014

38. Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G97/13
tytuł projektu: Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze
nazwa beneficjenta: Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w Rybniku
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 393 434,90
wartość dofinansowania: 393 434,90
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.02.2014

39. Model współpracy - standardem działań NGO i JST

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G99/13
tytuł projektu: Model współpracy - standardem działań NGO i JST
nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS w Zgorzelcu
siedziba beneficjenta (miasto): Zgorzelec
wartość projektu w PLN: 817 527,60
wartość dofinansowania: 817 527,60
liczba zdobytych punktów: 100
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 03.03.2014

40. Potencjał - Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H02/13
tytuł projektu: Potencjał - Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Płock
siedziba beneficjenta (miasto): Płock
wartość projektu w PLN: 661 796,60
wartość dofinansowania: 661 796,60
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.02.104

41. DWA SEKTORY - JEDEN CEL

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H05/13
tytuł projektu: DWA SEKTORY - JEDEN CEL
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 554 137,20
wartość dofinansowania: 554 137,20
liczba zdobytych punktów: 104
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 11.03.2014

42. Współpraca - to się opłaca!

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H09/13
tytuł projektu: Współpraca - to się opłaca!
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 767 715,00
wartość dofinansowania: 767 715,00
liczba zdobytych punktów: 92,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.03.2014

43. WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13
tytuł projektu: WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 809 248,32
wartość dofinansowania: 809 248,32
liczba zdobytych punktów: 90,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 9.01.2014

44. Modelowy samorząd

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H15/13
tytuł projektu: Modelowy samorząd
nazwa beneficjenta: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN: 819 949,80
wartość dofinansowania: 819 949,80
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.03.2014

45. Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H16/13
tytuł projektu: Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim
nazwa beneficjenta: Szczecińska Fundacja Talent Promocja i Postęp w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 833 929,04
wartość dofinansowania: 833 929,04
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.03.2014

46. Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H18/13
tytuł projektu: Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta
nazwa beneficjenta: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy
siedziba beneficjenta (miasto): Płużnica
wartość projektu w PLN: 652 935,60
wartość dofinansowania: 652 935,60
liczba zdobytych punktów: 97,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 14.02.2014

47. Partnerstwo Regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H22/13
tytuł projektu: Partnerstwo Regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim
nazwa beneficjenta: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 932 310,00
wartość dofinansowania: 932 310,00
liczba zdobytych punktów: 99
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 31.03.2014

48. Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO


nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H26/13
tytuł projektu: Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO
nazwa beneficjenta: Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 520 550,00
wartość dofinansowania: 520 550,00
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.03.2014

49. Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H27/13
tytuł projektu: Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecko Kolonia
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko Kolonia
wartość projektu w PLN: 411 860,60
wartość dofinansowania: 411 860,60
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.12.2013

50. Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H31/13
tytuł projektu: Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 451 140,00
wartość dofinansowania: 451 140,00
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

51. Diagnozuj Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H32/13
tytuł projektu: Diagnozuj Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego
nazwa beneficjenta: stowarzyszenie Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności w Piaskach
siedziba beneficjenta (miasto): Piaski
wartość projektu w PLN: 748 252,08
wartość dofinansowania: 748 252,08
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.03.2014

52. Bez barier - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi powiecie świdnickim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H35/13
tytuł projektu: Bez barier - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi powiecie świdnickim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 503 588,88
wartość dofinansowania: 503 588,88
liczba zdobytych punktów: 105,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.03.2014

53. Współpraca Drogą do Aktywnej Demokracji

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H38/13
tytuł projektu: Współpraca Drogą do Aktywnej Demokracji
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 499 841,30
wartość dofinansowania: 499 841,30
liczba zdobytych punktów: 105,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 11.03.2014

54. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H46/13
tytuł projektu: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 639 174,24
wartość dofinansowania: 639 174,24
liczba zdobytych punktów: 105
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 26.02.2014

55. Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H49/13
tytuł projektu: Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu
nazwa beneficjenta: Fundacja Przasnyska w Przasnyszu
siedziba beneficjenta (miasto): Przasnysz
wartość projektu w PLN: 582 300,00
wartość dofinansowania: 582 300,00
liczba zdobytych punktów: 104
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.01.2014

56. Sejneński Model Współpracy Międzysektorowej

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H56/13
tytuł projektu: Sejneński Model Współpracy Międzysektorowej
nazwa beneficjenta: Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego w Kleosinie
siedziba beneficjenta (miasto): Kleosin
wartość projektu w PLN: 733 981,40
wartość dofinansowania: 733 981,40
liczba zdobytych punktów: 97
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

57. WIEDZA i KOMUNIKACJA dla rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Białostockim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu POKL.05.04.02-00-H57/13
tytuł projektu: WIEDZA i KOMUNIKACJA dla rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Białostockim
nazwa beneficjenta: Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego w Kleosinie
siedziba beneficjenta (miasto): Kleosin
wartość projektu w PLN: 840 431,16
wartość dofinansowania: 840 431,16
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 21.02.2014

58. Dla Siemiatycz. Razem!


nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F77/13
tytuł projektu: Dla Siemiatycz. Razem!
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 729 140,40
wartość dofinansowania: 729 140,40
liczba zdobytych punktów: 89,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.04.2014

59. Szkoła dialogu - perspektywą skutecznej współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F93/13
tytuł projektu: Szkoła dialogu - perspektywą skutecznej współpracy
nazwa beneficjenta: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 660 791,80
wartość dofinansowania: 660 791,80
liczba zdobytych punktów: 96
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 12.05.2014

60. JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI – ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G03/13
tytuł projektu: JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI – ROZMAITOŚĆ
W JEDNOŚCI. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 759 700,68
wartość dofinansowania: 759 700,68
liczba zdobytych punktów: 85
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 07.04.2014

61. Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G09/13
tytuł projektu: Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Incjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie
siedziba beneficjenta (miasto): Cieszyn
wartość projektu w PLN: 730 459,00
wartość dofinansowania: 730 459,00
liczba zdobytych punktów: 74
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 03.09.2014

62. My PART

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G10/13
tytuł projektu: My PART
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 321 530,00
wartość dofinansowania: 321 530,00
liczba zdobytych punktów: 76
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 24.09.2014

63. Modelowe taNGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G11/13
tytuł projektu: Modelowe taNGO
nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
siedziba beneficjenta (miasto): Słubice
wartość projektu w PLN: 529 437,60
wartość dofinansowania: 529 437,60
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 07.05.2014

64. Model współpracy ngo - miasto Łódź

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G19/13
tytuł projektu: Model współpracy ngo - miasto Łódź
nazwa beneficjenta: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 476 500,00
wartość dofinansowania: 476 500,00
liczba zdobytych punktów: 100
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 23.05.2014

65. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G01/13
tytuł projektu: Województwo Opolskie otwarte
na współpracę z NGO's
nazwa beneficjenta: Województwo Opolskie
siedziba beneficjenta (miasto): Opole
wartość projektu w PLN: 875 950,80
wartość dofinansowania: 875 950,80
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 04.06.2014

66. Modelowe Kutno

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G27/13
tytuł projektu: Modelowe Kutno
nazwa beneficjenta: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 383 600,00
wartość dofinansowania: 383 600,00
liczba zdobytych punktów: 98,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 23.05.2014

67. Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST z NGO w Małopolsce

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G44/13
tytuł projektu: Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST z NGO w Małopolsce
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 553 605,60
wartość dofinansowania: 553 605,60
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.09.2014

68. Współpraca to podstawa!

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G50/13
tytuł projektu: Współpraca to podstawa!
nazwa beneficjenta: Stowarzyszeniem Kobieta na Plus w Ruciane-Nida
siedziba beneficjenta (miasto): Ruciane-Nida
wartość projektu w PLN: 691 610,40
wartość dofinansowania: 691 610,40
liczba zdobytych punktów: 99
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 05.05.2014

69. Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji profilaktycznych na Dolnym Śląsku

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G53/13
tytuł projektu: Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji profilaktycznych na Dolnym Śląsku
nazwa beneficjenta: Fundacja Merkury w Wałbrzychu
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN: 734 313,60
wartość dofinansowania: 734 313,60
liczba zdobytych punktów: 68,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 23.07.2014

70. Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G56/13
tytuł projektu: Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu
nazwa beneficjenta: Fundacja Merkury w Wałbrzychu
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN: 490 674,40
wartość dofinansowania: 490 674,40
liczba zdobytych punktów: 70,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 04.08.2014

71. GOTOWI NA MODEL

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G83/13
tytuł projektu: GOTOWI NA MODEL
nazwa beneficjenta: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN: 846 428,40
wartość dofinansowania: 846 428,40
liczba zdobytych punktów: 88,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 08.04.2014

72. Vademecum współpracy w Gminie Tarnowo Podgórne

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G85/13
tytuł projektu: Vademecum współpracy w Gminie Tarnowo Podgórne
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 219 112,00
wartość dofinansowania: 219 112,00
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 26.09.2014

73. Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G95/13
tytuł projektu: Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim
nazwa beneficjenta: Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 787 985,00
wartość dofinansowania: 787 985,00
liczba zdobytych punktów: 74
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.10.2014

74. Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-G98/13
tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych
nazwa beneficjenta: Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 739 775,00
wartość dofinansowania: 739 775,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.08.2014

75. Obywatelska Wielkopolska

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H19/13
tytuł projektu: Obywatelska Wielkopolska
nazwa beneficjenta: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 674 224,00
wartość dofinansowania: 674 224,00
liczba zdobytych punktów: 72
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.09.2014

76. Współpraca się opłaca

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H24/13
tytuł projektu: Współpraca się opłaca
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie
siedziba beneficjenta (miasto): Iława
wartość projektu w PLN: 414 989,16
wartość dofinansowania: 414 989,16
liczba zdobytych punktów: 71
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.10.2014

77. Współpraca lokalna JST i NGO na rzecz sektora turystyki w Kołobrzegu i Drawnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H40/13
tytuł projektu: Współpraca lokalna JST i NGO na rzecz sektora turystyki w Kołobrzegu i Drawnie
nazwa beneficjenta: Forum Turystyki Regionów w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 866 484,00
wartość dofinansowania: 866 484,00
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.08.2014

78. Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H47/13
tytuł projektu: Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
siedziba beneficjenta (miasto): Słupsk
wartość projektu w PLN: 651 391,20
wartość dofinansowania: 651 391,20
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 13.10.2014

79. Nowy model współpracy administracji powiatu warszawskiego zachodniego z organizacjami pozarządowymi

nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-H64/13
tytuł projektu: Nowy model współpracy administracji powiatu warszawskiego zachodniego z organizacjami pozarządowymi nazwa beneficjenta: Towarzystwo Amicus w Białymstoku
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 191 300,00
wartość dofinansowania: 191 300,00
liczba zdobytych punktów: 75
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 05.09.2014

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_10_2012 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”

1. Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E27/13
tytuł projektu: Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 230 902,60
wartość dofinansowania: 230 902,60
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.11.2013

2. Sądeckie konsultacje społeczne

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E30/13
tytuł projektu: Sądeckie konsultacje społeczne
nazwa beneficjenta: Fundacja Europa+ w Podegrodziu
siedziba beneficjenta (miasto): Podegrodzie
wartość projektu w PLN: 246 460,00
wartość dofinansowania: 246 460,00
liczba zdobytych punktów: 86,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.10.2013

3. Decydujemy razem

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E32/13
tytuł projektu: Decydujemy razem
nazwa beneficjenta: Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 237 652,70
wartość dofinansowania: 237 652,70
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy 18.09.2013

4. Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E34/13
tytuł projektu: Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi
nazwa beneficjenta: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 246 552,45
wartość dofinansowania: 246 552,45
liczba zdobytych punktów: 93
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 30.09.2013

5. Bobolice gminą partycypacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E36/13
tytuł projektu: Bobolice gminą partycypacji
nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej    w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 229 011,84
wartość dofinansowania: 229 011,84
liczba zdobytych punktów: 75,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 23.08.2013

6. Akcja Konsultacja!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E39/13
tytuł projektu: Akcja Konsultacja!
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 185 790,00
wartość dofinansowania: 185 790,00
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

7. Lepsze konsultacje w samorządzie

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E40/13
tytuł projektu: Lepsze konsultacje w samorządzie
nazwa beneficjenta: Miasto stołeczne Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 233 405,00
wartość dofinansowania: 233 405,00
liczba zdobytych punktów: 75,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.11.2013

8. U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E47/13
tytuł projektu: U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 210 518,44
wartość dofinansowania: 210 518,44
liczba zdobytych punktów: 67,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.03.2014

9. Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E48/13
tytuł projektu: Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim.
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - Kraków
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 245 282,70
wartość dofinansowania: 245 282,70
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.09.2013

10. Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E50/13
tytuł projektu: Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej
nazwa beneficjenta: Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach
siedziba beneficjenta (miasto): Gliwice
wartość projektu w PLN: 201 704,50
wartość dofinansowania: 201 704,50
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.10.2013

11. Konsultacje społeczne w Powiecie Chełmińskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E51/13
tytuł projektu: Konsultacje społeczne w Powiecie Chełmińskim
nazwa beneficjenta: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 227 445,16
wartość dofinansowania: 227 445,16
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 26.08.2013

12. Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu POKL.05.04.02-00-E53/13
tytuł projektu: Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim
nazwa beneficjenta: Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej ,,Dom Europy" w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 241 816,50
wartość dofinansowania: 241 816,50
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.09.2013

13. Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E56/13
tytuł projektu: Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność
nazwa beneficjenta: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych w Toruniu
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 219 917,70
wartość dofinansowania: 219 917,70
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

14. Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E62/13
tytuł projektu: Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie
nazwa beneficjenta: Fundacja Praw Podstawowych w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 237 794,40
wartość dofinansowania: 237 794,40
liczba zdobytych punktów: 78,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2013

15. Synergia - program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E64/13
tytuł projektu: Synergia - program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017
nazwa beneficjenta: Departament Pożytku Publicznego MPiPS
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 244 001,77
wartość dofinansowania: 244 001,77
liczba zdobytych punktów: 65
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 8.01.2014 decyzja

16. Elbląg konsultuje

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E68/13
tytuł projektu: Elbląg konsultuje
nazwa beneficjenta: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN: 244 530,60
wartość dofinansowania: 244 530,60
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

17. Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E69/13
tytuł projektu: Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych
nazwa beneficjenta: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 178 596,50
wartość dofinansowania: 178 596,50
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 4.12.2013

18. TU MIESZKAM - TU DECYDUJĘ!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E70/13
tytuł projektu: TU MIESZKAM - TU DECYDUJĘ!
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 236 115,80
wartość dofinansowania: 236 115,80
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

19. NASZA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E71/13
tytuł projektu: NASZA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 235 897,80
wartość dofinansowania: 235 897,80
liczba z dobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

20. Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E72/13
tytuł projektu: Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego
nazwa beneficjenta: Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 233 183,70
wartość dofinansowania: 233 183,70
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.09.2013

21. Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E75/13
tytuł projektu: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin
nazwa beneficjenta: STIWEK Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 215 365,00
wartość dofinansowania: 215 365,00
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 14.02.2014

22. Wspólne decyzje szansą rozwoju

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E76/13
tytuł projektu: Wspólne decyzje szansą rozwoju
nazwa beneficjenta: STIWEK Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 221 350,00
wartość dofinansowania: 221 350,00
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 14.02.2014

23. Akademia Współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E77/13
tytuł projektu: Akademia Współpracy
nazwa beneficjenta: STIWEK Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 193 825,00
wartość dofinansowania: 193 825,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 14.02.2014

24. Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E78/13
tytuł projektu: Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim
nazwa beneficjenta: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 249 821,65
wartość dofinansowania: 249 821,65
liczba zdobytych punktów: 90,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 03.09.2013

25. Potencjał młodych

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E79/13
tytuł projektu: Potencjał młodych
nazwa beneficjenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 163 870,60
wartość dofinansowania: 163 870,60
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 03.12.2013

26. Toruń dla mieszkańców!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E85/13
tytuł projektu: Toruń dla mieszkańców!
nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 201 203,10
wartość dofinansowania: 201 203,10
liczba zdobytych punktów: 98
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

27. Konsultacje Społeczne w Gminie Klimontów

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E87/13
tytuł projektu: Konsultacje Społeczne w Gminie Klimontów
nazwa beneficjenta: Fundacja Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie
siedziba beneficjenta (miasto): Zbydniów
wartość projektu w PLN: 195 278,95
wartość dofinansowania: 195 278,95
liczba zdobytych punktów: 70
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 15.10.2013

28. Konsultacje Społeczne w Gminie Baranów Sandomierski

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E88/13
tytuł projektu: Konsultacje Społeczne w Gminie Baranów Sandomierski
nazwa beneficjenta: Fundacja Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie
siedziba beneficjenta (miasto): Zbydniów
wartość projektu w PLN: 195 277,86
wartość dofinansowania: 195 277,86
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 15.10.2013

29. Konsultacje Społeczne w Gminie Zakliczyn

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E89/13
tytuł projektu: Konsultacje Społeczne w Gminie Zakliczyn
nazwa beneficjenta: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
siedziba beneficjenta (miasto): Tarnów
wartość projektu w PLN: 201 448,35
wartość dofinansowania: 201 448,35
liczba zdobytych punktów: 75
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

30. Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.0504.02-00-E90/13
tytuł projektu: Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko
wartość projektu w PLN: 205 712,30
wartość dofinansowania: 205 712,30
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 29.08.2013

31. Obywatelska Dąbrowa

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.0504.02-00-E91/13
tytuł projektu: Obywatelska Dąbrowa
nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 243 048,96
wartość dofinansowania: 243 048,96
liczba zdobytych punktów: 69,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

32. Obornickie Konsultacje Społeczne


nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.0504.02-00-E92/13
tytuł projektu: Obornickie Konsultacje Społeczne
nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń" we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 245 369,90
wartość dofinansowania: 245 369,90
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

33. Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E94/13
tytuł projektu: Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Cultura Mentis we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 236 885,00
wartość dofinansowania: 236 885,00
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.11.2013

34. Obywatele w działaniu w podregionie jeleniogórskim województwa dolnośląskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E95/13
tytuł projektu: Obywatele w działaniu w podregionie jeleniogórskim województwa dolnośląskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Cultura Mentis we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 236 885,00
wartość dofinansowania: 236 885,00
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.11.2013

35. Decydujmy razem

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E96/13
tytuł projektu: Decydujmy razem
nazwa beneficjenta: Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 231 786,40
wartość dofinansowania: 231 786,40
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 30.09.2013

36. Liczy się Twój głos!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E97/13
tytuł projektu: Liczy się Twój głos!
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN: 240 532,48
wartość dofinansowania: 240 532,48
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

37. Społeczny dialog - mądre decyzje

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E98/13
tytuł projektu: Społeczny dialog - mądre decyzje
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN: 231 407,00
wartość dofinansowania: 231 407,00
liczba zdobytych punktów: 77
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

38. To jest Twoja decyzja!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E99/13
tytuł projektu: To jest Twoja decyzja!
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN: 239 789,10
wartość dofinansowania: 239 789,10
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej:
data podpisania umowy: 25.09.2013

39. Twój głos, Twój wybór!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F00/13
tytuł projektu: Twój głos, Twój wybór!
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN: 234 339,10
wartość dofinansowania: 234 339,10
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

40. Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F01/13
tytuł projektu: Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 244 110,00
wartość dofinansowania: 244 110,00
liczba zdobytych punktów: 72,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.09.2013

41. Wspólna droga -wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Gminie Rzeczyca

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F03/13
tytuł projektu: Wspólna droga -wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Gminie Rzeczyca
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Regionalnym Centrum w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 122 705,20
wartość dofinansowania: 122 705,20
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.08.2013

42. Konsultuj, działaj, wzmacniaj!

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F04/13
tytuł projektu: Konsultuj, działaj, wzmacniaj!
nazwa beneficjenta: Miasto Leszno
siedziba beneficjenta (miasto): Leszno
wartość projektu w PLN: 231 458,00
wartość dofinansowania: 231 458,00
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 30.09.2013

43. Bliżej Obywatela - konsultacje społeczne w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F05/13
tytuł projektu: Bliżej Obywatela - konsultacje społeczne w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 214 860,00
wartość dofinansowania: 214 860,00
liczba zdobytych punktów: 71
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.10.2013

44. Obywatele w działaniu w podregionie legnickim województwa dolnośląskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F06/13
tytuł projektu: Obywatele w działaniu w podregionie legnickim województwa dolnośląskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Cultura Mentis we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 236 885,00
wartość dofinansowania: 236 885,00
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.11.2013

45. Obywatele w działaniu w regionie wrocławskim województwa dolnośląskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F07/13
tytuł projektu: Obywatele w działaniu w regionie wrocławskim województwa dolnośląskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Cultura Mentis we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 236 885,00
wartość dofinansowania: 236 885,00
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 07.11.2013

46. Decydujmy razem

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F08/13
tytuł projektu: Decydujmy razem
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" w Kluczach
siedziba beneficjenta (miasto): Klucze
wartość projektu w PLN: 235 599,00
wartość dofinansowania: 235 599,00
liczba zdobytych punktów: 82
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.10.2013

47. Kostrzyn konsultuje konstruktywnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F10/13
tytuł projektu: Kostrzyn konsultuje konstruktywnie
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 232 098,00
wartość dofinansowania: 232 098,00
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 9.10.2013

48. Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci wybór

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F11/13
tytuł projektu: Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci wybór.
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
w Strykowie
siedziba beneficjenta (miasto): Stryków
wartość projektu w PLN: 242 840,00
wartość dofinansowania: 242 840,00
liczba zdobytych punktów: 74
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

49. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F13/13
tytuł projektu: Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu
nazwa beneficjenta: Fundacja Praw Podstawowych w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 249 915,20
wartość dofinansowania: 249 915,20
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.10.2013

50. Program upowszechniania konsultacji społecznych w Gminie Wolanów

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F14/13
tytuł projektu: Program upowszechniania konsultacji społecznych w Gminie Wolanów
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL "Simplicite in Lex" w Radomiu
siedziba beneficjenta (miasto): Radom
wartość projektu w PLN: 233 790,00
wartość dofinansowania: 233 790,00
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.09.2013

51. Modelowa Akademia Konsultacji Społecznych - Na Maksa

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F15/13
tytuł projektu: Modelowa Akademia Konsultacji Społecznych - Na Maksa
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 181 343,30
wartość dofinansowania: 181 343,30
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

52. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F16/13
tytuł projektu: Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 181 343,30
wartość dofinansowania: 181 343,30
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

53. Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F17/13
tytuł projektu: Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 181 343,30
wartość dofinansowania: 181 343,30
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

54. Konsultacje Społeczne w Gminie Łapanów

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F18/13
tytuł projektu: Konsultacje Społeczne w Gminie Łapanów
nazwa beneficjenta: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
siedziba beneficjenta (miasto): Tarnów
wartość projektu w PLN: 201 448,35
wartość dofinansowania: 201 448,35
liczba zdobytych punktów: 74
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

55. Mysłowickie konsultacje na-prawdę

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F22/13
tytuł projektu: Mysłowickie konsultacje na-prawdę
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 212 915,00
wartość dofinansowania: 212 915,00
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

56. Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F23/13
tytuł projektu: Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST  w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 192 710,00
wartość dofinansowania: 192 710,00
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

57. Konsultujesz - Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F24/13
tytuł projektu: Konsultujesz - Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. Zachodniopomorskim
nazwa beneficjenta: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Koszalinie
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 243 170,00
wartość dofinansowania: 243 170,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 02.09.2013

58. Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F28/13
tytuł projektu: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni  w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 249 246,00
wartość dofinansowania: 249 246,00
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 14.08.2013

59. Konsultacje społeczne  na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F29/13
tytuł projektu: Konsultacje społeczne  na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 245 108,00
wartość dofinansowania: 245 108,00
liczba zdobytych punktów: 75,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.09.2013

60. Standardy konsultacji społecznych. Wzmacnianie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F30/13
tytuł projektu: Standardy konsultacji społecznych. Wzmacnianie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów
nazwa beneficjenta: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 201 550,00
wartość dofinansowania: 201 550,00
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 9.10.2013

61. Wspólnym głosem

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F33/13
tytuł projektu: Wspólnym głosem
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 246 645,10
wartość dofinansowania: 246 645,10
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 03.09.2013

62. Aktywnie konsultujemy - lepiej współpracujemy

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F35/13
tytuł projektu: Aktywnie konsultujemy - lepiej współpracujemy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie  Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" w Świeciu
siedziba beneficjenta (miasto): Świecie
wartość projektu w PLN: 207 590,00
wartość dofinansowania: 207 590,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

63. KONSULTUJESZ?... czyli o dialogu w Łomży

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F36/13
tytuł projektu: KONSULTUJESZ?... czyli o dialogu w Łomży
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 249 980,60
wartość dofinansowania: 249 980,60
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 03.09.2013

64. Dyskutujmy – Decydujmy - Działajmy

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F37/13
tytuł projektu: Dyskutujmy – Decydujmy - Działajmy
nazwa beneficjenta: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 246 290,00
wartość dofinansowania: 246 290,00
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

65. Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne


nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F39/13
tytuł projektu: Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 228 942,70
wartość dofinansowania: 228 942,70
liczba zdobytych punktów: 88
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 6.11.2013

66. Jasne, że konsultacje

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F42/13
tytuł projektu: Jasne, że konsultacje
nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa
siedziba beneficjenta (miasto): Częstochowa
wartość projektu w PLN: 232 510,00
wartość dofinansowania: 232 510,00
liczba zdobytych punktów: 75
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 01.10.2013

67. Konsultacje społeczne - Twój głos w dyskusji

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F43/13
tytuł projektu: Konsultacje społeczne - Twój głos w dyskusji
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 196 967,55
wartość dofinansowania: 196 967,55
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.12.2013

68. Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F44/13
tytuł projektu: Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 169 510,26
wartość dofinansowania: 169 510,26
liczba zdobytych punktów: 75
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 30.10.2013

69. Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F45/13
tytuł projektu: Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 192 298,89
wartość dofinansowania: 192 298,89
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 23.08.2013

70. Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Mieście Sucha Beskidzka

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F46/13
tytuł projektu: Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Mieście Sucha Beskidzka
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 158 039,10
wartość dofinansowania: 158 039,10
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 6.11.2013

71. Konsultuj - Decyduj

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F47/13
tytuł projektu: Konsultuj - Decyduj
nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubiach
siedziba beneficjenta (miasto): Słubice
wartość projektu w PLN: 219 324,35
wartość dofinansowania: 219 324,35
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.09.2013

72. Bychawa i Czosnów konsultują


nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F50/13
tytuł projektu: Bychawa i Czosnów konsultują
nazwa beneficjenta: Fundacja CIVIS POLONUS w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 227 710,00
wartość dofinansowania: 227 710,00
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2013

73. Aktywne Organizacje - Silny Samorząd


nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F51/13
tytuł projektu: Aktywne Organizacje - Silny Samorząd
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie
siedziba beneficjenta (miasto): Głogów
wartość projektu w PLN: 235 784,00
wartość dofinansowania: 235 784,00
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 24.10.2013

74. Konsultuj z pomysłem - aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F53/13
tytuł projektu: Konsultuj z pomysłem - aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim
nazwa beneficjenta: Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 188 830,00
wartość dofinansowania: 188 830,00
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.09.2013

75. Mój samorząd - konsultacje społeczne w Gminie Szamotuły

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F54/13
tytuł projektu: Mój samorząd - konsultacje społeczne w Gminie Szamotuły
nazwa beneficjenta: Fundacja Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 189 610,00
wartość dofinansowania: 189 610,00
liczba zdobytych punktów: 73,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 28.01.2014

76. Nic o nas bez nas - wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F59/13
tytuł projektu: Nic o nas bez nas - wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa
nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu
siedziba beneficjenta (miasto): Opole
wartość projektu w PLN: 194 292,50
wartość dofinansowania: 194 292,50
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.12.2013

77. Konsultuj bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów


nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F60/13
tytuł projektu: Konsultuj bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
siedziba beneficjenta (miasto): Ciechanów
wartość projektu w PLN: 227 629,06
wartość dofinansowania: 227 629,06
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 08.10.2013

78. Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F62/13
tytuł projektu: Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych
nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna w Ostrołęce
siedziba beneficjenta (miasto): Ostrołęka
wartość projektu w PLN: 192 188,80
wartość dofinansowania: 192 188,80
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.10.2013

79. Aktywni w konsultacjach

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F65/13
tytuł projektu: Aktywni w konsultacjach
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS” w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 237 525,20
wartość dofinansowania: 237 525,20
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.11.2013

80. Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gm. Dobczyce

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F66/13
tytuł projektu: Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gm. Dobczyce
nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 246 031,53
wartość dofinansowania: 246 031,53
liczba zdobytych punktów: 69,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 16.09.2013

81. Aktywny Bytom

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F67/13
tytuł projektu: Aktywny Bytom
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 244 842,12
wartość dofinansowania: 244 842,12
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.12.2013

82. „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F68/13
tytuł projektu: „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 224 262,05
wartość dofinansowania: 224 262,05
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.09.2013

83. Każdy głos jest ważny

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F70/13
tytuł projektu: Każdy głos jest ważny
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 195 502,40
wartość dofinansowania: 195 502,40
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 15.10.2013

84. Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_10_2012 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-F72/13
tytuł projektu: Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim
nazwa beneficjenta: Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 242 296,10
wartość dofinansowania: 242 296,10
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 4.11.2013

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_9_2011 pt.  „Wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną"

1. Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C49/11
tytuł projektu: Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce
nazwa beneficjenta: Forum Darczyńców w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 999718
wartość dofinansowania: 999718
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 11.05.2012

2. Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C61/11
tytuł projektu: "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego"
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Euro-Concret
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 995490
wartość dofinansowania: 995490
liczba zdobytych punktów: 105
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.06.2012

3. Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C71/11
tytuł projektu: Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 877323,80
wartość dofinansowania: 877323,80
liczba zdobytych punktów: 105
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 01.06.2012

4. Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C74/11
tytuł projektu: Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 939793
wartość dofinansowania: 939793
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 17.05.2012

5. Standardy działania III sektora - executive education dla kadr NGO


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C75/11
tytuł projektu: Standardy działania III sektora - executive education dla kadr NGO
nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 661355,60
wartość dofinansowania: 661355,60
liczba zdobytych punktów:  88
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 02.04.2012

6. Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C79/11
tytuł projektu: Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce
nazwa beneficjenta: Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 476190
wartość dofinansowania: 476190
liczba zdobytych punktów: 104,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 17.05.2012

7. PENGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C81/11
tytuł projektu: PENGO
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 684438,40
wartość dofinansowania: 684438,40
liczba zdobytych punktów: 72,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 25.05.2012

8. Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
 nr projektu: POKL.05.04.02-00-C92/11
tytuł projektu: Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs
nazwa beneficjenta: Federacja Organizacji Służebnych Mazowia
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 455783
wartość dofinansowania: 455783
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.04.2012

9. Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C94/11
tytuł projektu: Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST.
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 747305
wartość dofinansowania: 747305
liczba zdobytych punktów: 94
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 2.08.2012

10. Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D00/11
tytuł projektu: Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko
wartość projektu w PLN: 782300
wartość dofinansowania: 782300
liczba zdobytych punktów: 99,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 23.05.2012

11. Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D05/11
tytuł projektu: Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego
nazwa beneficjenta: Fundacja dla Polski
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 782300
wartość dofinansowania: 782300
liczba zdobytych punktów: 71,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 02.01.2013

12. Profesjonalny III sektor - jakość i wiarygodność

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D11/11
tytuł projektu: Profesjonalny III sektor - jakość i wiarygodność
nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 471505
wartość dofinansowania: 471505
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 10.05.2012

13. Dobre wychowanie - podnoszenie standardów NGOs prowadzących placłówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego na Lubelszczyźnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D25/11
tytuł projektu: Dobre wychowanie - podnoszenie standardów NGOs prowadzących placłówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego na Lubelszczyźnie
nazwa beneficjenta: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 522556
wartość dofinansowania: 522556
liczba zdobytych punktów: 72,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.03.2012

14. Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D27/11
tytuł projektu: Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych
nazwa beneficjenta: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 817238,04
wartość dofinansowania: 817238,04
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.05.2012

15. Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D35/11
tytuł projektu: Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług
nazwa beneficjenta: Polski Związek Niewidomych, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 975425,5
wartość dofinansowania: 975425,5
liczba zdobytych punktów: 116,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.04.2012

16. Akcja Standaryzacja

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D37/11
tytuł projektu: Akcja Standaryzacja
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 294710
wartość dofinansowania: 294710
liczba zdobytych punktów: 121
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 05.04.2012

17. Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D39/11
tytuł projektu: Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich
nazwa beneficjenta: Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 597400
wartość dofinansowania: 597400
liczba zdobytych punktów: 95
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 29.05.2012

18. Fundacja silna standardami


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D40/11
tytuł projektu: Fundacja silna standardami
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 163360
wartość dofinansowania: 163360
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 05.04.2012

19. Standardy w organizacjach pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D41/11
tytuł projektu: Standardy w organizacjach pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Klon / Jawor, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 948670
wartość dofinansowania: 948670
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5 .04.2012

20. ProNGO - standardy III sektora

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D43/11
tytuł projektu: ProNGO - standardy III sektora
nazwa beneficjenta: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 881788,8
wartość dofinansowania: 881788,8
liczba zdobytych punktów: 96
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.04.2012

21. Certyfikacja miarą jakości trzeciego sektora

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D44/11
tytuł projektu: Certyfikacja miarą jakości trzeciego sektora
nazwa beneficjenta: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
siedziba beneficjenta (miasto): Tarnów
wartość projektu w PLN: 888395
wartość dofinansowania: 888395
liczba zdobytych punktów: 82
przyjęty w procedurze odwoławczej: tak
data podpisania umowy: 2.08.2012

22. go NGO!

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D45/11
tytuł projektu: go NGO!
nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
siedziba beneficjenta (miasto): Słubice
wartość projektu w PLN: 846290
wartość dofinansowania: 846290
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 22.05.2012

23. NGO Master

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D47/11
tytuł projektu: NGO Master
nazwa beneficjenta: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Lublin
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 990100
wartość dofinansowania: 990100
liczba zdobytych punktów: 66,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.11.2012

24. Profesjonalne NGO w Wielkopolsce


nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D50/11
tytuł projektu: Profesjonalne NGO w Wielkopolsce
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 613585
wartość dofinansowania: 613585
liczba zdobytych punktów: 88
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 1.06.2012

25. BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D61/11
tytuł projektu: BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 733825
wartość dofinansowania: 733825
liczba zdobytych punktów: 101
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 13.04.2012

26. Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D62/11
tytuł projektu: Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 499023,80
wartość dofinansowania: 499023,80
liczba zdobytych punktów: 119
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 6.04.2012

27. Jakość, która staje się normą

nr konkursu: DWF_5.4.2_9_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D77/11
tytuł projektu: Jakość, która staje się normą
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 680725
wartość dofinansowania: 680725
liczba zdobytych punktów: 75,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.04.2012

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną”

1. To dla nas wyzwanie

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C31/11
tytuł projektu: To dla nas wyzwanie
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono
siedziba beneficjenta (miasto): Szczytno
wartość projektu w PLN: 441539,18
wartość dofinansowania: 441539,18
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 5.03.2012

2. Samorząd - NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011  
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C41/11
tytuł projektu: Samorząd - NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych
nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa
siedziba beneficjenta (miasto):Częstochowa
wartość projektu w PLN: 1372260
wartość dofinansowania: 1372260
liczba zdobytych punktów: 68,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.04.2012

3. Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C43/11
tytuł projektu: Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie
nazwa beneficjenta: Miasto Konin 
siedziba beneficjenta (miasto): Konin
wartość projektu w PLN: 938884
wartość dofinansowania: 938884
liczba zdobytych punktów: 85
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.03.2012

4. SUWAK - innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C57/11
tytuł projektu: SUWAK - innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" w Nisku
siedziba beneficjenta (miasto): Nisko
wartość projektu w PLN: 2256460
wartość dofinansowania: 2256460
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 27.03.2012

5. PI  Kontrakt na jakość  - Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot  na rzecz kontaktowania usług społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-C58/11
tytuł projektu: PI  Kontrakt na jakość  - Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot  na rzecz kontaktowania usług społecznych
nazwa beneficjenta: Fundacja ,,Niesiemy Pomoc" w Gdyni
siedziba beneficjenta (miasto): Gdynia
wartość projektu w PLN: 990240
wartość dofinansowania: 990240
liczba zdobytych punktów: 69,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 20.03.2012

6. PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D68/11
tytuł projektu: PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej
nazwa beneficjenta: Fundacja Tarcza, Nowy Sącz
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 2216971,56
wartość dofinansowania: 2216971,56
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 23.05.2012

7. Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D74/11
tytuł projektu: Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie
nazwa beneficjenta: Akademia  Rozwoju Filantropii w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1950220
wartość dofinansowania: 1950220
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.04.2012

8. PAKT.com.org

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D86/11
tytuł projektu: PAKT.com.org
nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
siedziba beneficjenta (miasto): Słubice
wartość projektu w PLN: 1645930
wartość dofinansowania: 1645930
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 18.06.2012

9. PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-D96/11
tytuł projektu: PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych
nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 1221650
wartość dofinansowania: 1221650
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 19.09.2012

10. PI Od partnerstwa do kooperacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E00/11
tytuł projektu: PI Od partnerstwa do kooperacji
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk
siedziba beneficjenta (miasto): Słupsk
wartość projektu w PLN: 3983700
wartość dofinansowania: 3983700
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 16.01.2013

11. PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowania usług społecznych

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E05/11
tytuł projektu: PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowania usług społecznych
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodaki i Administracji  Publicznej
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 1549580,85
wartość dofinansowania: 1549580,85
liczba zdobytych punktów: 86,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 3.01.2013

12. PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E13/11
tytuł projektu: PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie "Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 1857910
wartość dofinansowania: 1857910
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 28.11.2012

13. PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

nr konkursu: DWF_5.4.2_8_2011 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E20/11
tytuł projektu: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin 
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 1601759
wartość dofinansowania: 1601759
liczba zdobytych punktów: 98,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: nie
data podpisania umowy: 12.02.2013

14. PI Razem w kierunku profesjonalizacji działań

Beneficjent: Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Tytuł projektu: PI Razem w kierunku profesjonalizacji działań
Nr projektu: POKL.05.04.02-00-E12/11
Wartość projektu: 688 119
Wartość przyznanego dofinansowania: 688 119
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84,5
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.12.2012-30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.03.2013
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE

15. PI Usługi społeczne na wyższym poziomie

Beneficjent: Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn
Tytuł projektu: PI Usługi społeczne na wyższym poziomie
Nr projektu: POKL.05.04.02-00-E21/11
Wartość projektu: 949 421,52
Wartość przyznanego dofinansowania: 949 421,52
Liczba zdobytych punktów ogółem: 75
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2013-30.04.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.04.2013
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE

16. PI Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO


Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
Tytuł projektu: PI Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO
Nr projektu: POKL.05.04.02-00-E24/11
Wartość projektu: 1 222 903
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 222 903
Liczba zdobytych punktów ogółem: 71
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 1.05.2013 - 31.05.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.05.2013
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_7_2011 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych”

1. Dobry start - Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych  na obszarach wiejskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A18/11
tytuł projektu: Dobry start - Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych  na obszarach wiejskich
nazwa beneficjenta: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 994 700,00
wartość dofinansowania: 1 994 700,00
liczba zdobytych punktów: 90,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.11.2011

2. Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A24/11
tytuł projektu: Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 4 286 050,00
wartość dofinansowania: 4 286 050,00
liczba zdobytych punktów: 96
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 7.12.2011

3. Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A25/11
tytuł projektu: Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Poznań
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 381 326,88
wartość dofinansowania: 1 381 326,88
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 7.12.2011

4. Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu - system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A27/11
tytuł projektu: Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu - system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 266 946,60
wartość dofinansowania: 1 266 946,60
liczba zdobytych punktów: 105
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 6.12.2011

5. Centrum wsparcia aktywności obywatelskiej w regionie jeleniogórskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A41/11
tytuł projektu: Centrum wsparcia aktywności obywatelskiej w regionie jeleniogórskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie  PEGAZ
siedziba beneficjenta (miasto): Jelenia Góra
wartość projektu w PLN: 1 602 114,00
wartość dofinansowania: 1 602 114,00
liczba zdobytych punktów: 96,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 2.11.2011

6. Aktywne karpackie NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A51/11
tytuł projektu: Aktywne karpackie NGO
nazwa beneficjenta: Fundacja Collegium Progressus
siedziba beneficjenta (miasto): Gródek nad Dunajcem
wartość projektu w PLN: 3 046 895,00
wartość dofinansowania: 3 046 895,00
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 9.01.2012

7. Mobilne Inkubatory NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A67/11
tytuł projektu: Mobilne Inkubatory NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Euro – Concret
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 910 500,00
wartość dofinansowania: 910 500,00
liczba zdobytych punktów: 90,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.11.2011

8. Akademia organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A91/11
tytuł projektu: Akademia organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Fundacja Europa+
siedziba beneficjenta (miasto): Podegrodzie
wartość projektu w PLN: 3 164 730,00
wartość dofinansowania: 3 164 730,00
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 12.01.2012

9. Akcelerator NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A95/11
tytuł projektu: Akcelerator NGO
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
siedziba beneficjenta (miasto): Leszno
wartość projektu w PLN: 1 831 635,00
wartość dofinansowania: 1 831 635,00
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.11.2011

10. Więcej i lepiej – wsparcie NGO w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B18/11
tytuł projektu: Więcej i lepiej – wsparcie NGO w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Lubelska Fundacja Rozwoju
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 970 504,40
wartość dofinansowania: 1 970 504,40
liczba zdobytych punktów: 101
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 10.11.2011

11. Centrum organizacji pozarządowych Domu Europy

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B22/11
tytuł projektu: Centrum organizacji pozarządowych Domu Europy
nazwa beneficjenta: Lubelska Fundacja Rozwoju
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 1 182 168,10
wartość dofinansowania: 1 182 168,10
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.11.2011

12. ABC dla NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B32/11
tytuł projektu: ABC dla NGO
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 1 307 642,72
wartość dofinansowania: 1 307 642,72
liczba zdobytych punktów: 106
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2011

13. L3- Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B61/11
tytuł projektu: L3- Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora
nazwa beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 889 934,80
wartość dofinansowania: 889 934,80
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 7.12.2011

14. Trzeci sektor-siła społeczeństwa obywatelskiego!

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B74/11
tytuł projektu: Trzeci sektor-siła społeczeństwa obywatelskiego!
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 2 747 550,00
wartość dofinansowania: 2 747 550,00
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.12.2011

15. Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B80/11
tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych"
siedziba beneficjenta (miasto): Puszcza Mariańska
wartość projektu w PLN: 770 394, 40
wartość dofinansowania: 770 394, 40
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 7.12.2011

16. Centrum Wspierania inicjatyw pozarządowych RAZEM

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B92/11
tytuł projektu: Centrum Wspierania inicjatyw pozarządowych RAZEM
nazwa beneficjenta: Fundacja "Razem" w Wałbrzychu
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN: 1 487 888,50
wartość dofinansowania: 1 487 888,50
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 9.12.2011

17. Wyszkowski Inkubator Pozarządowy

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B95/11
tytuł projektu: Wyszkowski Inkubator Pozarządowy
nazwa beneficjenta: Fundacja "rower.com"
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 352 570,31
wartość dofinansowania: 352 570,31
liczba zdobytych punktów: 99
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.11.2011

18. Internetowe Centrum Wsparcia

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A38/11
tytuł projektu: Internetowe Centrum Wsparcia
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Klon/Jawor
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 87 2821
wartość dofinansowania: 1 872 821
liczba zdobytych punktów: 100,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 19.01.2012

19. Akademia zarządzania finansami NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A98/11
tytuł projektu: Akademia zarządzania finansami NGO
nazwa beneficjenta: Fundacja dla Polski
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 966 153
wartość dofinansowania: 966 153
liczba zdobytych punktów: 93
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 19.01.2012

20. Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B07/11
tytuł projektu: Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim
nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Europejskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN: 2 665 473,3
wartość dofinansowania: 2 665 473,3
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 20.01.2012

21. Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B08/11
tytuł projektu: Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN: 733 098
wartość dofinansowania: 733 098
liczba zdobytych punktów: 93,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 19.01.2012

22. Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B24/11
tytuł projektu: Trasa 78-ze śląskiego w świętokrzyskie
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 3 115 011
wartość dofinansowania: 3 115 011
liczba zdobytych punktów: 104,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 27.01.2012

23. Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B31/11
tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
nazwa beneficjenta: Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych
siedziba beneficjenta (miasto): Łaziska Górne
wartość projektu w PLN: 984 821
wartość dofinansowania: 984 821
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 16.01.2012

24. Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B33/11
tytuł projektu: Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 2 860 206
wartość dofinansowania: 2 860 206
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 19.01.2012

25. Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B36/11
tytuł projektu: Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej
nazwa beneficjenta: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 512 350
wartość dofinansowania: 1 512 350
liczba zdobytych punktów: 89,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 19.01.2012

26. Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego


nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B81/11
tytuł projektu: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego
nazwa beneficjenta: Dolnośląska Federacja Organizacji  Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 3 658 137
wartość dofinansowania: 3 658 137
liczba zdobytych punktów: 101
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 20.01.2012

27. Tarcza Sobieskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B85/11
tytuł projektu: Tarcza Sobieskiego
nazwa beneficjenta: Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności
siedziba beneficjenta (miasto): Piaski
wartość projektu w PLN: 639 630
wartość dofinansowania: 639 630
liczba zdobytych punktów: 94
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 06.02.2012

28. Aktywni lokalnie II - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B86/11
tytuł projektu: Aktywni lokalnie II - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich
nazwa beneficjenta: Związek Młodzieży Wiejskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 2 250 030,72
wartość dofinansowania: 2 250 030,72
liczba zdobytych punktów: 91,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 09.01.2012

29. Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-A82/11
tytuł projektu: Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
siedziba beneficjenta (miasto): Kielce
wartość projektu w PLN: 1 858 789,02
wartość dofinansowania: 1 858 789,02
liczba zdobytych punktów: 100,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 05.03.2012

30. Centrum edukacji małopolskich organizacji pozarządowych w Krakowie

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B53/11
tytuł projektu: Centrum edukacji małopolskich organizacji pozarządowych w Krakowie
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 620 347,68
wartość dofinansowania: 620 347,68
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 18.04.2012

31. Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-B57/11
tytuł projektu: Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
nazwa beneficjenta: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 418 704,00
wartość dofinansowania: 418 704,00
liczba zdobytych punktów: 73,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 25.06.2012

32. NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim

nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
nr projektu: POKL.05.04.02-00-E06/11
tytuł projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim
nazwa beneficjenta: Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie
siedziba beneficjenta (miasto): Rzeszów
wartość projektu w PLN: 2 420 845,40
wartość dofinansowania: 2 420 845,40
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 25.10.2012

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_6_2010 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”

1. Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-808/10
tytuł projektu: „Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego”
nazwa beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z Poznania
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 1 256 265,00
wartość dofinansowania: 1 256 265,00
liczba zdobytych punktów: 101
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 27.04.2011

2. Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-818/10
tytuł projektu: „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”
nazwa beneficjenta: Federacja Organizacji Służebnych Mazowia
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 111 882,80
wartość dofinansowania: 1 111 882,80
liczba zdobytych punktów: 111,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 27.04.2011

3. Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-826/10
tytuł projektu: „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie
siedziba beneficjenta (miasto): Łagów
wartość projektu w PLN: 1 095 445,00
wartość dofinansowania: 1 095 445,00
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.04.2011

4. Banki Żywności - sprawna i aktywna sieć organizacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-833/10
tytuł projektu: „Banki Żywności - sprawna i aktywna sieć organizacji”
nazwa beneficjenta: Federacja Polskich Banków Żywności
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 122 350,00
wartość dofinansowania: 1 122 350,00
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 21.04.2011

5. Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-857/10
tytuł projektu: „Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ekopsychologia
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 771 165,00
wartość dofinansowania: 771 165,00
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.04.2011

6. Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-858/10
tytuł projektu: „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”
nazwa beneficjenta: Fundacja Fundusz Współpracy
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 439 462,06
wartość dofinansowania: 1 439 462,06
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 21.04.2011

7. Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-876/10
tytuł projektu: „Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna”
nazwa beneficjenta: Fundacja Czarna Owca Pana Kota
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 692 076,00
wartość dofinansowania: 692 076,00
liczba zdobytych punktów: 101
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 15.04.2011

8. Świdnickie Forum Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-895/10
tytuł projektu: „Świdnickie Forum Organizacji Pozarządowych”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
siedziba beneficjenta (miasto): Mełgiew
wartość projektu w PLN: 298 799,41
wartość dofinansowania: 298 799,41
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.04.2011

9. YEPP Bielany

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-925/10
tytuł projektu: „YEPP Bielany”
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 365 444,75
wartość dofinansowania: 365 444,75
liczba zdobytych punktów: 106
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.04.2011

10. Zachodnipomorskie w Sieci - współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu


nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-824/10
tytuł projektu: Zachodnipomorskie w Sieci - współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu
nazwa beneficjenta: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 819 320,00
wartość dofinansowania: 819 320,00
liczba zdobytych punktów: 102
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 06.07.2011

11. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-843/10
tytuł projektu: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej
nazwa beneficjenta: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 775 603,83
wartość dofinansowania: 775 603,83
liczba zdobytych punktów: 88
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 13.05.2011

12. Partnerstwo i rozwój

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-851/10
tytuł projektu: Partnerstwo i rozwój
nazwa beneficjenta: Lubelski Ośrodek Samopomocy
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 1 111 960,00
wartość dofinansowania: 1 111 960,00
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.06.2011

13. Razem dla Północnego Mazowsza

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-891/10
tytuł projektu: Razem dla Północnego Mazowsza
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego
siedziba beneficjenta (miasto): Ciechanów
wartość projektu w PLN: 953 330,00
wartość dofinansowania: 953 330,00
liczba zdobytych punktów: 90
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 06.05.2011

14. Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-901/10
tytuł projektu: Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Elbląg Europa w Elblągu
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN: 1 266 484,00
wartość dofinansowania: 1 266 484,00
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.06.2011

15. PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-917/10
tytuł projektu: PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 095 150,00
wartość dofinansowania: 1 095 150,00
liczba zdobytych punktów: 112
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 03.06.2011

16. Integracja w sieci

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-923/10
tytuł projektu: Integracja w sieci
nazwa beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej w Zielonej Górze
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 443 760,00
wartość dofinansowania: 443 760,00
liczba zdobytych punktów: 100
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.04.2011

17. Podlaska sieć pozarządowa

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-928/10
tytuł projektu: Podlaska sieć pozarządowa
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 1 087 440,00
wartość dofinansowania: 1 087 440,00
liczba zdobytych punktów: 95
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 07.06.2011

18. Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-943/10
tytuł projektu: Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej
nazwa beneficjenta: Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 1 376 377,50
wartość dofinansowania: 1 376 377,50
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.06.2011

19. Razem możemy więcej

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-967/10
tytuł projektu: Razem możemy więcej
nazwa beneficjenta: Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Rzeszowie
siedziba beneficjenta (miasto): Rzeszów
wartość projektu w PLN: 689 709,28
wartość dofinansowania: 689 709,28
liczba zdobytych punktów: 113
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 12.05.2011

20. Zintegrowani Niepełnosprawni – rozwój sieci organizacji Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-999/10
tytuł projektu: Zintegrowani Niepełnosprawni – rozwój sieci organizacji Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
nazwa beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 1 450 924,00
wartość dofinansowania: 1 450 924,00
liczba zdobytych punktów: 114
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 18.05.2011

21. Forum dostępnej cyberprzestrzeni

nr konkursu: DWF_5.4.2_6_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-955/10
tytuł projektu: Forum dostępnej cyberprzestrzeni
nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 1 076 540,00
wartość dofinansowania: 1 076 540,00
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 13.12.2011

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_5_2010 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

1. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w powiatach krasnostawskim, kraśnickim i świdnickim

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-393/10
tytuł projektu: Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w powiatach krasnostawskim, kraśnickim i świdnickim
nazwa beneficjenta: Fundacja  Instytut na rzecz Państwa Prawa
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  1 893 582,80
wartość dofinansowania: 1 893 582,80
liczba zdobytych punktów: 89,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 21.09.2010

2. Aktywni Obywatele - Aktywne Obywatelki

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-398/10
tytuł projektu: Aktywni Obywatele - Aktywne Obywatelki
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  1 485 430
wartość dofinansowania: 1 485 430
liczba zdobytych punktów: 92,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 27.10.2010

3. Obywatelskie Biuro Porad

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-414/10
tytuł projektu: Obywatelskie Biuro Porad
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
siedziba beneficjenta (miasto): Tłuszcz
wartość projektu w PLN:  1 744 625
wartość dofinansowania: 1 744 625
liczba zdobytych punktów: 69,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.09.2010

4. Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Płońsku i Mławie

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-415/10
tytuł projektu: Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Płońsku i Mławie
nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
siedziba beneficjenta (miasto): Ciechanów
wartość projektu w PLN:  1 812 008
wartość dofinansowania: 1 812 008
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.09.2010

5. Sieć Biur Poras Prawnych i Informacji Obywatelskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-419/10
tytuł projektu: Sieć Biur Poras Prawnych i Informacji Obywatelskich
nazwa beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN:  3 627 337,24
wartość dofinansowania: 3 627 337,24
liczba zdobytych punktów: 89
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.10.2010

6. Mam prawo

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-422/10
tytuł projektu: Mam prawo
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  4 971 906
wartość dofinansowania: 4 971 906
liczba zdobytych punktów: 100,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2010

7. Lubelskie - Obywatelskie - program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na lubelszczyźnie edycja II

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-493/10
tytuł projektu: Lubelskie - Obywatelskie - program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na lubelszczyźnie edycja II
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  4 327 080,52
wartość dofinansowania: 4 327 080,52
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 30.09.2010

8. Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-534/10
tytuł projektu: Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO
siedziba beneficjenta (miasto): Barcin
wartość projektu w PLN:  725 937
wartość dofinansowania: 725 937
liczba zdobytych punktów: 88,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.09.2010

9. Pomoc Prawna i Obywatelska

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-540/10
tytuł projektu: Pomoc Prawna i Obywatelska
nazwa beneficjenta: Fundacja ,,Razem"
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN:  1 509 280
wartość dofinansowania: 1 509 280
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2010

10. Prawo dla prawa dla wszystkich

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-543/10
tytuł projektu: Prawo dla prawa dla wszystkich
nazwa beneficjenta: Słupskie Biuro Porad Obywatelskich
siedziba beneficjenta (miasto): Słupsk
wartość projektu w PLN:  922 890
wartość dofinansowania: 922 890
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 10.11.2010

11. Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Powiatach Dolnego Śląska

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-551/10
tytuł projektu: Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Powiatach Dolnego Śląska
nazwa beneficjenta: Fundacja w Służbie Wsi
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN:  3 138 868,73
wartość dofinansowania: 3 138 868,73
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 15.11.2010

12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu Kolbuszowskiego poprzez zapewnienie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla grup defaworyzowanych

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-554/10
tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu Kolbuszowskiego poprzez zapewnienie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla grup defaworyzowanych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
siedziba beneficjenta (miasto): Kolbuszowa
wartość projektu w PLN:  619 234,80
wartość dofinansowania: 619 234,80
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.10.2010

13. Biuro Porad Obywatelskich w Poddębicach

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-558/10
tytuł projektu: Biuro Porad Obywatelskich w Poddębicach
nazwa beneficjenta: Kamelot
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN:  999 395
wartość dofinansowania: 999 395
liczba zdobytych punktów: 86,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 13.12.2010

14. "Skorzystaj z porady - rozwiąż swój problem!"

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-559/10
tytuł projektu: "Skorzystaj z porady - rozwiąż swój problem!"
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
siedziba beneficjenta (miasto): Debrzno
wartość projektu w PLN:  763 465,41
wartość dofinansowania: 763 465,41
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 8.11.2010

15. Niepełnosprawny-Obywatel. Biuro porad prawnych i obywatelskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-565/10
tytuł projektu: Niepełnosprawny-Obywatel. Biuro porad prawnych i obywatelskich
nazwa beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie
siedziba beneficjenta (miasto): Rzeszów
wartość projektu w PLN:  735 180
wartość dofinansowania: 735 180
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 16.11.2010

16. Aktywne Obywatelstwo

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-566/10
tytuł projektu: Aktywne Obywatelstwo
nazwa beneficjenta: Fundacja Fundusz Inicjatyw
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  2 812 428
wartość dofinansowania: 2 812 428
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 15.11.2010

17. Bezpłatne porady

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-592/10
tytuł projektu: Bezpłatne porady
nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji i Rozwoju
siedziba beneficjenta (miasto): Iława
wartość projektu w PLN:  1 074 182,48
wartość dofinansowania: 1 074 182,48
liczba zdobytych punktów: 76
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 15.11.2010

18. Mam prawo do prawa

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-593/10
tytuł projektu: Mam prawo do prawa
nazwa beneficjenta: Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN:  1 149 809
wartość dofinansowania: 1 149 809
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.12.2010

19. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-594/10
tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim
nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN:  1 312 129,68
wartość dofinansowania: 1 312 129,68
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.10.2010

20. Poznaj swoje prawa - bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-603/10
tytuł projektu: Poznaj swoje prawa - bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego
nazwa beneficjenta: Lubelski Ośrodek Samopomocy
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  5 468 590
wartość dofinansowania: 5 468 590
liczba zdobytych punktów: 97,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.11.2010

21. Bliżej obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie


nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-626/10
tytuł projektu: Bliżej obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN:  2 396 785
wartość dofinansowania: 2 396 785
liczba zdobytych punktów: 78,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 9.11.2010

22. Biuro dla obywatela

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-631/10
tytuł projektu: Biuro dla obywatela
nazwa beneficjenta: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN:  1 525 644,30
wartość dofinansowania: 1 525 644,30
liczba zdobytych punktów: 87,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2010

23. Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-641/10
tytuł projektu: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania
nazwa beneficjenta: Fundacja ,,TAURUS”
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN:  2 728 708,40
wartość dofinansowania: 2 728 708,40
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 1.12.2010

24. Świadomy Obywatel


nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-644/10
tytuł projektu: Świadomy Obywatel
nazwa beneficjenta: Towarzystwo Miłośników Rydułtów
siedziba beneficjenta (miasto): Rydułtów
wartość projektu w PLN:  2 200 042
wartość dofinansowania: 2 200 042
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 27.10.2010

25. Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-649/10
tytuł projektu: Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja „Civitas” w Nakle nad Notecią
siedziba beneficjenta (miasto): Nakło nad Notecią
wartość projektu w PLN:  1 065 457
wartość dofinansowania: 1 065 457
liczba zdobytych punktów: 76
przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK
data podpisania umowy: 19.10.2010

26. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich dla mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-607/10
tytuł projektu: „Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich dla mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 1 317 570,90
wartość dofinansowania: 1 317 570,90
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 02.11.2010

27. Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-655/10
tytuł projektu: „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 723 027,00
wartość dofinansowania: 723 027,00
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE 
data podpisania umowy: 24.02.2011

28. Równi wobec prawa - gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-667/10
tytuł projektu: „Równi wobec prawa - gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie OVUM
siedziba beneficjenta (miasto): Gdynia
wartość projektu w PLN: 1 724 920,00
wartość dofinansowania: 1 724 920,00
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 09.03.2011

29. Poradnictwo prawno-obywatelskie dla mieszkańców powiatu kartuskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-680/10
tytuł projektu: „Poradnictwo prawno-obywatelskie dla mieszkańców powiatu kartuskiego”
nazwa beneficjenta: Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Szymbarku
siedziba beneficjenta (miasto): Szymbark
wartość projektu w PLN: 1 676 715,26
wartość dofinansowania: 1 676 715,26
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 15.04.2011

30. Poradnictwo bliżej obywatela

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-685/10
tytuł projektu: „Poradnictwo bliżej obywatela”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Ruda Śląska
wartość projektu w PLN: 1 617 940,00
wartość dofinansowania: 1 617 940,00
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 22.02.2011

31. Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-687/10
tytuł projektu: „Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 1 980 160,00
wartość dofinansowania: 1 980 160,00
liczba zdobytych punktów: 80,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 22.02.2011

32. Ośrodek pomocy prawnej i obywatelskiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-720/10
tytuł projektu: „Ośrodek pomocy prawnej i obywatelskiej”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES” w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 622 748,00
wartość dofinansowania: 622 748,00
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 21.02.2011

33. Biuro Porad Obywatelskich w mieście Zielona Góra

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-723/10
tytuł projektu: „Biuro Porad Obywatelskich w mieście Zielona Góra”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis-sum"
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 1 041 020,00
wartość dofinansowania: 1 041 020,00
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 07.04.2011

34. Masz Świadomość - poradnictwo prawne i obywatelskie

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-739/10
tytuł projektu: „Masz Świadomość - poradnictwo prawne i obywatelskie”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań”
siedziba beneficjenta (miasto): Iława
wartość projektu w PLN: 857 749 ,40
wartość dofinansowania: 857 749 ,40
liczba zdobytych punktów: 87,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.03.2011

35. Co każda Obywatelka i każdy Obywatel wiedzieć powinni

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-749/10
tytuł projektu: „Co każda Obywatelka i każdy Obywatel wiedzieć powinni”
nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
siedziba beneficjenta (miasto): Piaseczno
wartość projektu w PLN: 1 247 060,00
wartość dofinansowania: 1 247 060,00
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 22.02.2011

36. Akademia Obywatela

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-750/10
tytuł projektu: „Akademia Obywatela”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko
wartość projektu w PLN: 1 506 658,00
wartość dofinansowania: 1 506 658,00
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 22.02.2011

37. Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-792/10
tytuł projektu: „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego”
nazwa beneficjenta: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 1 225 627,00
wartość dofinansowania: 1 225 627,00
liczba zdobytych punktów: 81
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 11.03.2011

38. Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-421/10
tytuł projektu: Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim.
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" w Bytowie
siedziba beneficjenta (miasto): Bytów
wartość projektu w PLN: 2 646 225,00
wartość dofinansowania: 2 646 225,00
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 22.02.2011

39. Suwalski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-682/10
tytuł projektu: Suwalski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
siedziba beneficjenta (miasto): Suwałki
wartość projektu w PLN: 889 372,8
wartość dofinansowania: 889 372,8
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 10.05.2011

40. Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-738/10
tytuł projektu: Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim
nazwa beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 3 084 049,76
wartość dofinansowania: 3 084 049,76
liczba zdobytych punktów: 79
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 15.11.2011

41. Pytasz - nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_5_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-761/10
tytuł projektu: Pytasz - nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim
nazwa beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
siedziba beneficjenta (miasto): Olsztyn
wartość projektu w PLN: 2 809 070,00
wartość dofinansowania: 2 809 070,00
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 16.09.2011

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych oraz wsparcie działalnosci nowoutworzonych oraz juz istniejacych centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarzadowych”

1. Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-425/10
tytuł projektu: Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO
nazwa beneficjenta: Fundacja dla Polski
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN:  508 576
wartość dofinansowania: 508 576
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 23.11.2010

2. Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-434/10
tytuł projektu: Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Centrum Inicjatyw Lokalnych
siedziba beneficjenta (miasto): Zawiercie
wartość projektu w PLN:  770 398,87
wartość dofinansowania: 770 398,87
liczba zdobytych punktów: 84,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2010

3. Podaj dalej

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-437/10
tytuł projektu: Podaj dalej
nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
siedziba beneficjenta (miasto): Słubice
wartość projektu w PLN:  1 606 680
wartość dofinansowania: 1 606 680
liczba zdobytych punktów: 88,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.11.2010

4. COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-444/10
tytuł projektu: COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
nazwa beneficjenta: Elbląskie Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN:  1 999 880
wartość dofinansowania: 1 999 880
liczba zdobytych punktów: 93
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 30.09.2010

5. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3"

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-445/10
tytuł projektu: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3"
nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN:  1 984 590
wartość dofinansowania: 1 984 590
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 29.12.2010

6. Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-453/10
tytuł projektu: Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora
nazwa beneficjenta: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN:  1 062 193,50
wartość dofinansowania: 1 062 193,50
liczba zdobytych punktów: 78,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 8.10.2010

7. Działamy lokalnie i profesjonalnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-461/10
tytuł projektu: Działamy lokalnie i profesjonalnie
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN:  1 952 332
wartość dofinansowania: 1 952 332
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.10.2010

8. Centrum wspierania organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-463/10
tytuł projektu: Centrum wspierania organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim
nazwa beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
siedziba beneficjenta (miasto): Konin
wartość projektu w PLN:  1 331 200
wartość dofinansowania: 1 331 200
liczba zdobytych punktów: 83,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.12.2010

9. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-468/10
tytuł projektu: Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN:  1 864 832,95
wartość dofinansowania: 1 864 832,95
liczba zdobytych punktów: 82
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 8.11.2010

10. Razem zrobimy więcej i lepiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-476/10
tytuł projektu: Razem zrobimy więcej i lepiej
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
siedziba beneficjenta (miasto): Olecko
wartość projektu w PLN:  1 094 178
wartość dofinansowania: 1 094 178
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 23.09.2010

11. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych - Wzmocnienie potencjału i skuteczności działąń III sketora

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-479/10
tytuł projektu: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych - Wzmocnienie potencjału i skuteczności działąń III sketora
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
siedziba beneficjenta (miasto): Sopot
wartość projektu w PLN:  728 120
wartość dofinansowania: 728 120
liczba zdobytych punktów: 75,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.10.2010

12. Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost" w Olkuszu

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-491/10
tytuł projektu: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost" w Olkuszu
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
siedziba beneficjenta (miasto): Olkusz
wartość projektu w PLN:  511 218,68
wartość dofinansowania: 511 218,68
liczba zdobytych punktów: 103
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 8.11.2010

13. Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskiej i miejsko-wiejskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-495/10
tytuł projektu: Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskiej i miejsko-wiejskich
nazwa beneficjenta: Związek Młodzieży Wiejskiej
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN:  1 686 460,19
wartość dofinansowania: 1 686 460,19
liczba zdobytych punktów: 86,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 4.11.2010

14. Centrum Wspierania NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-505/10
tytuł projektu: Centrum Wspierania NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN:  1 977 572,44
wartość dofinansowania: 1 977 572,44
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 1.12.2010

15. Region Aktywnych Organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-547/10
tytuł projektu: Region Aktywnych Organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN:  1 511 245
wartość dofinansowania: 1 511 245
liczba zdobytych punktów: 95
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 8.12.2010

16. Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-552/10
tytuł projektu: Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych
nazwa beneficjenta: Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Inowrocław
wartość projektu w PLN:  635 760,60
wartość dofinansowania: 635 760,60
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 23.09.2010

17. Profesjonalizm = skuteczność


nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-553/10
tytuł projektu: Profesjonalizm = skuteczność
nazwa beneficjenta: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie
siedziba beneficjenta (miasto): Jaworzno
wartość projektu w PLN:  805 174
wartość dofinansowania: 805 174
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.10.2010

18. Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-457/10
tytuł projektu: „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego”
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
siedziba beneficjenta (miasto): Cieszyn
wartość projektu w PLN: 1 112 282,52
wartość dofinansowania: 1 112 282,52
liczba zdobytych punktów: 70
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 03.02.2011

19. Wolontariat w NGO - szansa na rozwój organizacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-490/10
tytuł projektu: „Wolontariat w NGO - szansa na rozwój organizacji”
nazwa beneficjenta: Centrum Wolontariatu
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 374 360,00
wartość dofinansowania: 374 360,00
liczba zdobytych punktów: 65,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 13.05.2011

20. Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-529/10
tytuł projektu: „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”
nazwa beneficjenta: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS
siedziba beneficjenta (miasto): Szczecin
wartość projektu w PLN: 1 362 673,88
wartość dofinansowania: 1 362 673,88
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 03.02.2011

21. Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi

nr konkursu: DWF_5.4.2_4_2010
nr projektu: POKL.05.04.02-00-531/10
tytuł projektu: Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi
nazwa beneficjenta: Federacja Inicjatyw Oświatowych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 982 820,00
wartość dofinansowania: 1 982 820,00
liczba zdobytych punktów: 78,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 18.03.2011

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF 5.4.2_3_2009 "Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej"

1. Jawność i kompetencja

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-336/09
tytuł projektu: Jawność i kompetencja
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
siedziba beneficjenta (miasto): Suwałki
wartość projektu w PLN: 273 170,00
wartość dofinansowania w PLN: 273 170,00
liczba zdobytych punktów: 70
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.08.2009

2. Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-387/09
tytuł projektu: Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
Wartość projketu w PLN: 296 700,00
Wartość dofinansowania w PLN: 296 700,00
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.08.2009

3. Przejrzysta Polska - program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-351/09
tytuł projektu: Przejrzysta Polska - program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projketu w PLN: 952 088,30
Wartość dofinansowania w PLN: 952 088,30
liczba zdobytych punktów: 97
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.09.2009

4. Wspólne działanie - kluczem do sukcesu

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-374/09
tytuł projektu: Wspólne działanie - kluczem sukcesu
nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Studiów Strategicznych 
Siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
Wartość projketu w PLN: 637 658,96
Wartość dofinansowania w PLN: 637 658,96
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.09.2009

5. Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-386/09
tytuł projektu: Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Fundacja Komeńska) 
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projketu w PLN: 456 350,00
Wartość dofinansowania w PLN: 456 350,00
liczba zdobytych punktów: 78,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.09.2009

6. Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społeczneho nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządzie

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05-04-02-00-352/09
tytuł projektu: Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społeczneho nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządzie
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projketu w PLN: 514 616,37
Wartość dofinansowania w PLN: 514 616,37
liczba zdobytych punktów: 72
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 22.09.2009

7. Przejrzystość refundacji leków w Polsce - Onkologia

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-329/09
tytuł projektu:  Przejrzystość refundacji leków w Polsce - Onkologia
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie CAS Polska
siedziba beneficjenta (miasto): Myślenice
wartość projektu w PLN: 840 638,00 PLN
wartość dofinansowania: 840 638,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

8. Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-332/09            
tytuł projektu: Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego
nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa      
Wartość projektu w PLN: 417 475,34 PLN
wartość dofinansowania: 417 475,34 PLN
liczba zdobytych punktów: 94,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

9. Od informacji do partycypacji

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-334/09         
tytuł projektu: Od informacji do partycypacji
nazwa beneficjenta: stowarzyszenie Klon/Jawor 
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa      
Wartość projektu w PLN: 985 643,00 PLN
wartość dofinansowania: 985 643,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
Data podpisania umowy: 01.10.2009

10. Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-340/09           
tytuł projektu: Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
nazwa beneficjenta: Centrum im. Adama Smitha - Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa  
wartość projektu w PLN: 595 760,00 PLN
wartość dofinansowania: 595 760,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 76,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

11. Przejrzysta Temida 

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-341/09
tytuł projektu: Przejrzysta Temida
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Bona Fides"
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice       
wartość projektu w PLN: 541 203,00 PLN
wartość dofinansowania: 541 203,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 77,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

12. Regionalny monitoring swobody działności gospodarczej w Polsce

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-343/09          
Tytuł projektu: Regionalny monitoring swobody działności gospodarczej w Polsce            
nazwa beneficjenta: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 905 360,00 PLN
wartość dofinansowania: 905 360,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 82
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
Data podpisania umowy: 01.10.2009

13. Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-348/09              
tytuł projektu: Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym 
nazwa beneficjenta: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa 
wartość projektu w PLN: 479 800,00 PLN
wartość dofinansowania: 479 800,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 72,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE       
Data podpisania umowy: 01.10.2009

14. Zwierciadło współpracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-358/09                   
Tytuł projektu: Zwierciadło współpracy
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Współpracy Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
siedziba beneficjenta (miasto): Leszno
wartość projektu w PLN: 371 300,00 PLN
wartość dofinansowania: 371 300,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 75
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
Data podpisania umowy: 01.10.2009

15. Watchdog na Kaszubach – Społeczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem przez administrację publiczną praw językowych Kaszubów

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-377/09                    
tytuł projektu: Watchdog na Kaszubach – Społeczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem przez administrację publiczną praw językowych Kaszubów    
nazwa beneficjenta: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 238 401,50 PLN        
wartość dofinansowania: 238 401,50 PLN
liczba zdobytych punktów: 86
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

16. Bliźniaki czy rywale. Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-383/09           
Tytuł projektu: "Bliźniaki czy rywale. Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej"  
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik      
wartość projektu w PLN: 266 063,14 PLN        
watrość dofinansowania: 266 063,14 PLN
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

17. Społeczny Monitor Edukacji 

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009 
nr projektu: POKL.05.04.02-00-345/09     
Tytuł projektu: Społeczny Monitor Edukacji
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukatorów
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa        
wartość projektu w PLN: 349 480,00 PLN
wartość dofinansowania: 349 408,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 99
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE         
data podpisania umowy: 06.10.2009

18. Analiza doświadczeń polskich i zagranicznych organizacji strażniczych

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-384/09           
tytuł projektu: Analiza doświadczeń polskich i zagranicznych organizacji strażniczych
nazwa beneficjenta:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS
siedziba beneficjenta (miasto): Gromnik      
wartość projektu w PLN: 641 010,00 PLN
wartość dofinansowania: 641 010,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 67
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE           
Data podpisania umowy: 06.10.2009

19. Mój samorząd

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-319/09
tytuł projektu: Mój samorząd
nazwa beneficjenta: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 913 122,18 PLN
wartość dofinansowania: 913 122,18 PLN
liczba zdobytych punktów: 72,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.11.2009 r.

20. Nadzór i wiedza w służbie środowisku

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-328/09
tytuł projektu: Nadzór i wiedza w służbie środowisku
nazwa beneficjenta: Straż dla zwierząt w Polsce
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 702 150,00 PLN
wartość dofinansowania: 702 150,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 97,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.11.2009 r.

21. Relacja SENIOR - OPIEKA ZDROWOTNA w świadomości osób korzystających z poznańskich klubów seniora - wnioski i rekomendacje dla wielkopolskiego OW NFZ

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-335/09
tytuł projektu: Relacja SENIOR - OPIEKA ZDROWOTNA w świadomości osób korzystających z poznańskich klubów seniora - wnioski i rekomendacje dla wielkopolskiego OW NFZ
nazwa beneficjenta: Fundacja SIC!
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 119 607,88 PLN
wartość dofinansowania: 119 607,88 PLN
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 09.10.2009 r.

22. Opracowanie skutecznego systemu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji samorządowej

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-357/09
tytuł projektu: Opracowanie skutecznego systemu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji samorządowej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie "Razem dla Regionu
siedziba beneficjenta (miasto): Limanowa
wartość projektu w PLN: 990 980,00 PLN
wartość dofinansowania: 990 980,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 65,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.11.2009 r.

23. Nic o mnie, beze mnie - program monitoringu prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w zakresie partycypacji społecznej obywateli połączony z kampanią społeczną

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-367/09
tytuł projektu: Nic o mnie, beze mnie - program monitoringu prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w zakresie partycypacji społecznej obywateli połączony z kampanią społeczną
nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 861 228,00 PLN
wartość dofinansowania: 861 228,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 10.11.2009 r.

24. Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-369/09
tytuł projektu: Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich  miastach
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 745 654,00 PLN
wartość dofinansowania: 745 654,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 74,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.11.2009 r.

25. "Mam prawo" - kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa

nr konkursu: DWF_5.4.2_3_2009
nr projektu: POKL.05.04.02-00-371/09
tytuł projektu: "Mam prawo" - kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa
nazwa beneficjenta: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 658 510,00 PLN
wartość dofinansowania: 658 510,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 87
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 26.11.2009 r.

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008 „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego

1. Lubelskie - Obywatelskie - program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Lubelskie - Obywatelskie - program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 1 725 660,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 725 660,00
liczba zdobytych punktów: 102,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 2.03.2009

2. Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 608 980,00
wartość dofinansowania w PLN: 608 980,00
liczba zdobytych punktów: 95,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 25.02.2009

3. Chełmskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Chełmskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Chełmskie Centrum Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS w Chełmie
siedziba beneficjenta (miasto): Chełm
wartość projektu w PLN: 809 579,00
wartość dofinansowania w PLN: 809 579,00
liczba zdobytych punktów: 95,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.03.2009

4. Od poradnictwa do obywatelstwa

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Od poradnictwa do obywatelstwa
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie APERTO
siedziba beneficjenta (miasto): Koszalin
wartość projektu w PLN: 999 981,00
wartość dofinansowania w PLN: 999 981,00
liczba zdobytych punktów: 94
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 30.03.2009

5. Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Euro Concret we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 2 624 158,86
wartość dofinansowania w PLN: 2 624 158,86
liczba zdobytych punktów: 92,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 31.03.2009

6. Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 1 592 542,13
wartość dofinansowania w PLN: 1 592 542,13
liczba zdobytych punktów: 91
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 16.03.2009

7. Punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie Choszczeńskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Punkty bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie Choszczeńskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie
siedziba beneficjenta (miasto): Drawno
wartość projektu w PLN: 317 950,00
wartość dofinansowania w PLN: 317 950,00
liczba zdobytych punktów: 89,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 16.02.2009

8. Punkty Informacji Prawno-Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko-wałbrzyskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Punkty Informacji Prawno-Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko-wałbrzyskim
nazwa beneficjenta: Fundacja w Służbie Wsi we Wrocławiu
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 1 607 038,16
wartość dofinansowania w PLN: 1 607 038,16
liczba zdobytych punktów: 89,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 24.03.2009

9. Punkty Pomocy Prawnej i Obywatelskiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Punkty Pomocy Prawnej i Obywatelskiej
nazwa beneficjenta: Fundacja "Razem" w Wałbrzychu
siedziba beneficjenta (miasto): Wałbrzych
wartość projektu w PLN: 999 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 999 000,00
liczba zdobytych punktów: 88
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.01.2009

10. Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
siedziba beneficjenta (miasto): Nowy Sącz
wartość projektu w PLN: 843 814,00
wartość dofinansowania w PLN: 843 814,00
liczba zdobytych punktów: 85
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.01.2009

11. Bliżej prawa

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Bliżej prawa
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu
siedziba beneficjenta (miasto): Zabrze
wartość projektu w PLN: 997 980,00
wartość dofinansowania w PLN: 997 980,00
liczba zdobytych punktów: 84
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.05.2009

12. Doradztwo prawne krokiem do świadomego obywatelstwa

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Doradztwo prawne krokiem do świadomego obywatelstwa
nazwa beneficjenta: Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie
siedziba beneficjenta (miasto): Kościerzyna
wartość projektu w PLN: 463 148,00
wartość dofinansowania w PLN: 463 148,00
liczba zdobytych punktów: 83
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 25.02.2009

13. Aktywny Obywatel - poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu  lubartowskiego i łęczyńskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Aktywny Obywatel - poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego
nazwa beneficjenta: Fundacja Aktywności Obywatelskiej w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 947 850,00
wartość dofinansowania w PLN: 947 850,00
liczba zdobytych punktów: 82,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 25.02.2009

4. BABA w terenie - poradnictwo prawne i obywatelskie

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: BABA w terenie - poradnictwo prawne i obywatelskie
nazwa beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze
siedziba beneficjenta (miasto): Zielona Góra
wartość projektu w PLN: 478 274,72
wartość dofinansowania w PLN: 478 274,72
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 17.04.2009

15. Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
siedziba beneficjenta (miasto): Augustów
wartość projektu w PLN: 999 947,00
wartość dofinansowania w PLN: 999 947,00
liczba zdobytych punktów: 81,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 25.02.2009

16. Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Powiecie Głogowskim

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Powiecie Głogowskim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"
siedziba beneficjenta (miasto): Głogów
wartość projektu w PLN: 874 100,00
wartość dofinansowania w PLN: 874 100,00
liczba zdobytych punktów: 80
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 28.01.2009

17. Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
nazwa beneficjenta: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 777 860,00
wartość dofinansowania w PLN: 777 860,00
liczba zdobytych punktów: 79,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 6.03.2009

18. Obywatel uczestnikiem świadomego dialogu - Utworzenie i Prowadzenie Powiatowego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Obywatel uczestnikiem świadomego dialogu - Utworzenie i Prowadzenie Powiatowego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" w Zamościu
siedziba beneficjenta (miasto): Zamość
wartość projektu w PLN: 725 644,00
wartość dofinansowania w PLN: 725 644,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.08.2009

19. Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej
nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie
siedziba beneficjenta (miasto): Jaworzno
wartość projektu w PLN: 3 923 440,00
wartość dofinansowania w PLN: 3 923 440,00
liczba zdobytych punktów: 77
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.08.2009

20. Znam swoje prawa

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Znam swoje prawa
nazwa beneficjenta: Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu
siedziba beneficjenta (miasto): Żywiec
wartość projektu w PLN: 997 940,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 124 527,00
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy  17.09.2009

21. PPPO - Powiatowe Punkty Porad Obywatelskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: PPPO - Powiatowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie
Siedziba beneficjenta (miasto): Trzebnica
Wartość projketu w PLN: 913 718,00
Wartość dofinansowania w PLN: 913 718,00
liczba zdobytych punktów: 76
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.09.2009

22. Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
tytuł projektu: Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
Siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
Wartość projketu w PLN: 409 672,00
Wartość dofinansowania w PLN: 409 672,00
liczba zdobytych punktów: 76
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 18.09.2009

23. Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: susukim, wadowickim i myślenickim

nr konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
nr projektu: POKL.05.04.02-00-242/08
tytuł projektu: Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: susukim, wadowickim i myślenickim
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Collegium Iuvenum
siedziba beneficjenta (miasto): Sucha Beskidzka
wartość projektu w PLN: 3 590 310,00 PLN
wartość dofinansowania: 3 590 310,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 74
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 20.10.2009

24. Pałuckie Centrum Poradnicywa Prawnego i Obywatelskiego

konkursu: DWF_5.4.2_2_2008
nr projektu: POKL.05.04.02-00-257/08
tytuł projektu: Pałuckie Centrum Poradnicywa Prawnego i Obywatelskiego
nazwa beneficjenta: Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO
siedziba beneficjenta (miasto): Barcin
wartość projektu w PLN: 998 240,00 PLN
wartość dofinansowania: 998 240,00 PLN
liczba zdobytych punktów: 73
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 2.12.2009

25. Masz świadomość - program poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim

Nr konkursu: DWF_5_4_2_2_2008
Tytuł projektu: Masz świadomość - program poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim
 Nazwa beneficjenta: Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
 Siedziba beneficjenta (miasto): Rzeszów 
 Wartość projektu:  699 812,40 PLN
 Wartość dofinansowania:  699 812,40 PLN
 Liczba zdobytych punktów: 73
 Przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE 
 Data podpisania umowy: 27-01-2010
 

 

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008 „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”

1. Akademia HEROLD - rozwój i wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Akademia HEROLD - rozwój i wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur
nazwa beneficjenta: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu
siedziba beneficjenta (miasto): Elbląg
wartość projektu w PLN: 816 453,02
wartość dofinansowania w PLN: 816 453,02
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.11.2008

2. Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Krosnowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Krosnowice
wartość projektu w PLN: 917 470,00
wartość dofinansowania w PLN: 917 470,00
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.11.2008

3. Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich woj. śląskiego szansa na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich woj. śląskiego szansa na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania
nazwa beneficjenta: Fundacja ART-eria w Zabrzu
siedziba beneficjenta (miasto): Zabrze
wartość projektu w PLN: 707 245,00
wartość dofinansowania w PLN: 707 245,00
liczba zdobytych punktów: 111
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

4. Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych
nazwa beneficjenta: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 750 590,00
wartość dofinansowania w PLN: 750 590,00
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.11.2008

5. Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu
siedziba beneficjenta (miasto): Zamość
wartość projektu w PLN: 170 415,00
wartość dofinansowania w PLN: 170 415,00
liczba zdobytych punktów: 109
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

6. Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę Insulinozależną szansą na lepsze zdrowie Młodych Diabetyków

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę Insulinozależną szansą na lepsze zdrowie Młodych Diabetyków
nazwa beneficjenta: Biuro Inicjatyw Międzynarodowych w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 222 844,00
wartość dofinansowania w PLN: 222 844,00
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 18.11.2008

7. RAZEM ZNACZY LEPIEJ - rozwój SIECI ngo w Borach Tucholskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: RAZEM ZNACZY LEPIEJ - rozwój SIECI ngo w Borach Tucholskich
nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie w Tucholi
siedziba beneficjenta (miasto): Tuchola
wartość projektu w PLN: 716 206,53
wartość dofinansowania w PLN: 716 206,53
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 12.02.2009

8. Profesjonalna branżowa reprezentacja organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Profesjonalna branżowa reprezentacja organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki w Toruniu
siedziba beneficjenta (miasto): Toruń
wartość projektu w PLN: 380 901,00
wartość dofinansowania w PLN: 380 901,00
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): TAK
data podpisania umowy: 30.12.2008 Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

9. Porozumienie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Porozumienie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
nazwa beneficjenta: Fundacja Praesterno w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 677 632,00
wartość dofinansowania w PLN: 677 632,00
liczba zdobytych punktów: 114
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008
data rozwiązania umowy: 12.10.2009

10. Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach
siedziba beneficjenta (miasto): Ząbki
wartość projektu w PLN: 3 429 282,00
wartość dofinansowania w PLN: 3 429 282,00
liczba zdobytych punktów: 108
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

11. Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim - badanie jakościowe

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim - badanie jakościowe
nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w Rabce
siedziba beneficjenta (miasto): Rabka
wartość projektu w PLN: 557 560,00
wartość dofinansowania w PLN: 557 560,00
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 07.11.2008

12. Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
siedziba beneficjenta (miasto): Rybnik
wartość projektu w PLN: 3 272 488,00
wartość dofinansowania w PLN: 3 272 488,00
liczba zdobytych punktów: 115
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 15.12.2008

13. Współpraca dla pracy

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Współpraca dla pracy
nazwa beneficjenta: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w Krakowie
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 1 594 952,17
wartość dofinansowania w PLN: 1 594 952,17
liczba zdobytych punktów: 107,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

14. Sieć MPD

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Sieć MPD
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu
siedziba beneficjenta (miasto): Zamość
wartość projektu w PLN: 569 600,00
wartość dofinansowania w PLN: 569 600,00
liczba zdobytych punktów: 107
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

15. Wspólny szlak - projekt na rzecz integracji wiejskich organizacji pozarządowych

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Wspólny szlak - projekt na rzecz integracji wiejskich organizacji pozarządowych
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B4 w Rzeszowie
siedziba beneficjenta (miasto): Rzeszów
wartość projektu w PLN: 517 863,80
wartość dofinansowania w PLN: 517 863,80
liczba zdobytych punktów: 107
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

16. Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS
nazwa beneficjenta: Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 444 290,12
wartość dofinansowania w PLN: 444 290,12
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.11.2008

17. Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu
siedziba beneficjenta (miasto): Olkusz
wartość projektu w PLN: 257 645,04
wartość dofinansowania w PLN: 257 645,04
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 20.11.2008

18. Młodzieżowa sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Młodzieżowa sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
nazwa beneficjenta: Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 828 616,90
wartość dofinansowania w PLN: 828 616,90
liczba zdobytych punktów: 113,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

19. Porozumienie z logo EFS

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Porozumienie z logo EFS
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" w Katowicach
siedziba beneficjenta (miasto): Katowice
wartość projektu w PLN: 441 176,95
wartość dofinansowania w PLN: 441 176,95
liczba zdobytych punktów: 107
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 13.11.2008

20. Razem łatwiej - koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Razem łatwiej - koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Europa i My w Pułtusku
siedziba beneficjenta (miasto): Pułtusk
wartość projektu w PLN: 513 490,00
wartość dofinansowania w PLN: 513 490,00
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE):TAK
data podpisania umowy: 17.02.2009 Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

21. Rozwój sieci organizacji zajmujących się informacją młodzieżową na Pomorzu

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Rozwój sieci organizacji zajmujących się informacją młodzieżową na Pomorzu
nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Morena w Gdańsku
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 748 618,72
wartość dofinansowania w PLN: 748 618,72
liczba zdobytych punktów: 106,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 25.02.2009

22. Profesjonalni w działaniu - tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Profesjonalni w działaniu - tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego
nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie
siedziba beneficjenta (miasto): Lublin
wartość projektu w PLN: 414 952,50
wartość dofinansowania w PLN: 414 952,50
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 07.11.2008

23. Przez współpracę do sukcesu

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: Przez współpracę do sukcesu
nazwa beneficjenta: Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa w Knurowie
siedziba beneficjenta (miasto): Knurów
wartość projektu w PLN: 237 920,00
wartość dofinansowania w PLN: 237 920,00
liczba zdobytych punktów: 107
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 23.10.2008

24. PULS - strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności

nr konkursu: DWF_5.4.2_1_2008
tytuł projektu: PULS - strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności
nazwa beneficjenta: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
siedziba beneficjenta (miasto): Gdańsk
wartość projektu w PLN: 693 895,00
wartość dofinansowania w PLN: 693 895,00
liczba zdobytych punktów: 106
przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): NIE
data podpisania umowy: 20.05.2009 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS