Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1
Poddziałanie 5.4.2
Działanie 5.5

Poddziałanie 5.4.1

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 5.4.1 - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora

1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego

nr projektu: -
tytuł projektu: Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego
nazwa beneficjenta: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 8 783 220,96
wartość dofinansowania w PLN: 8 783 220,96
data podpisania umowy: 3.09.2008

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS