Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.3.3

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałanie 2.3.3 - Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

1. Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej

nr projektu: POKL .02.03.03-00-001/08
tytuł projektu: Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej
nazwa beneficjenta systemowego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
siedziba beneficjenta (miasto): Kraków
wartość projektu w PLN: 6 839 468,00
wartość dofinansowania w PLN: 6 839 468,00
data podpisania umowy: decyzja Ministra Zdrowia wydana dnia 31.07.2008

2. Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ

nr projektu: POKL .02.03.03-00-004/08
tytuł projektu: Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ
nazwa beneficjenta systemowego: Narodowy Fundusz Zdrowia
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 3 717 966,60
wartość dofinansowania w PLN: 3 717 966,60
data podpisania umowy: 31.07.2008

3. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej –szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

nr projektu: POKL .02.03.03-00-005/09
tytuł projektu: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej –szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
nazwa beneficjenta systemowego: Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 8 751 471,50
wartość dofinansowania w PLN: 8 751 471,50
data podpisania umowy: decyzja Ministra Zdrowia wydana dnia 30.10.2009

4. Akademia NFZ

nr projektu: POKL.02.03.03-00-006/11
tytuł projektu: Akademia NFZ
nazwa beneficjenta systemowego:  Narodowy Fundusz Zdrowia
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 4 995 203,92
wartość dofinansowania w PLN: 4 995 203,92
data podpisania umowy: 14.11.2011

5. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony  zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę

Nr projektu: PO.KL.02.03.03-00-007/12-00
Tytuł projektu:  Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony  zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę
Nazwa Beneficjenta: Naczelna Izba Lekarska
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 8 112 884,00 PLN
Wartość dofinansowania:  8 112 884,00 PLN
Data podpisania umowy: 4.12.2012 r.

6. Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent

Nr projektu: POKL.02.03.03-00-008/13
Tytuł projektu: Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent
Nazwa Beneficjenta:  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Siedziba Beneficjenta: Kraków
Wartość projektu: 8 034 643,52 PLN,
Wartość dofinansowania: 8 034 643,52 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.06.2015
Data wydania decyzji: 23.08.2013

7. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Numer i nazwa Poddziałania: 2.3.3  Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
Nr projektu:  POKL.02.03.03-00-009/13
Tytuł projektu:  Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT
Nazwa Beneficjenta: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 1 923  643,29 PLN
Wartość dofinansowania: 1 923  643,29 PLN
Okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.06.2015
Data wydania decyzji: 28.11.2013

8. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: 2.3.3  Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
Nr projektu:  POKL.02.03.03-00-010/14
Tytuł projektu:  Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych
Nazwa Beneficjenta: Minister właściwy ds. zdrowia -  Departament Analiz i Strategii
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 4  929 093,95 PLN
Wartość dofinansowania: 4  929 093,95 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2014 – 30.06.2015
Data wydania decyzji: 30.06.2014

9. Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego to sprawa Transgranicznej Opieki Zdrowotnej

Numer i nazwa Poddziałania: 2.3.3  Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
Nr projektu:  POKL.02.03.03-00-011/14
Tytuł projektu: Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego to sprawa Transgranicznej Opieki Zdrowotnej
Nazwa Beneficjenta: Narodowy Fundusz Zdrowia
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 1 377 475,69 PLN
Wartość dofinansowania: 1 377 475,69 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.09.2015
Data podpisania umowy: 28.08.2014

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS