Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.3.2

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 2.3.2 - Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

1. Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy

nr projektu: POKL.02.03.02-00-004/08
tytuł projektu: Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy
nazwa beneficjenta systemowego: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 139 982 658, 80 zł
wartość dofinansowania w PLN: 139 982 658, 80 zł
data podpisania umowy: 31.07.2008

2. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

nr projektu: POKL .02.03.02-00-005/08
tytuł projektu: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
nazwa beneficjenta systemowego: Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 179 607 929,82
wartość dofinansowania w PLN: 179 607 929,82
data podpisania umowy: decyzja Ministra Zdrowia wydana dnia 31.07.2008

3. Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego

nr projektu: POKL.02.03.02-00-007/09
tytuł projektu: Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego
nazwa beneficjenta systemowego: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 20 284 744,58
wartość dofinansowania w PLN: 20 284 744,58
data podpisania umowy: 30.09.2009

4. Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

nr projektu: POKL.02.03.02-00-006/09
tytuł projektu: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów  medycznych
nazwa beneficjenta systemowego: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
siedziba beneficjenta (miasto):  Warszawa
wartość projektu w PLN: 35 534 180,09
wartość dofinansowania w PLN: 35 534 180,09
data podpisania umowy: 29.09.2009

5. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

nr projektu: PO.KL.02.03.02-00-008/11-00
tytuł projektu: Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej
nazwa beneficjenta systemowego: Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych
siedziba beneficjenta (miasto):  Warszawa
wartość projektu w PLN: 35 534 180,09
wartość dofinansowania w PLN: 22 409 719,00
data podpisania umowy: 1.03.2012 r.

6. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa


nr projektu:  POKL.02.03.02-00-010/13
tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa
nazwa Beneficjenta:  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
siedziba Beneficjenta: Warszawa
wartość projektu: 15 809 440,00 PLN
wartość dofinansowania:  15 809 440,00 PLN
okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 30.06.2015
data wydania decyzji: 31.07.2013

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS