Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.3.1

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 2.3.1 - Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

1. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych

nr projektu: POKL .02.03.01-00-001/08
tytuł projektu: Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych
nazwa beneficjenta systemowego: Instytut Medycyny Pracy im. prof.J.Nofera
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 5 552 880,01
wartość dofinansowania w PLN: 5 552 880,01
data podpisania umowy: 31.07.2008

2. Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy

nr projektu: POKL .02.03.01-00-002/08
tytuł projektu: Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy
nazwa beneficjenta systemowego: Instytut Medycyny Pracy im. prof.J.Nofera
siedziba beneficjenta (miasto): Łódź
wartość projektu w PLN: 1 697 779,06
wartość dofinansowania w PLN: 1 697 779,06
data podpisania umowy: 31.07.2008

3. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo - płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego

nr projektu: POKL.02.03.01-00-003/10
tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo - płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego
nazwa beneficjenta systemowego: Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 24 310 195,40
wartość dofinansowania w PLN: 24 310 195,40
data podpisania umowy: decyzja Ministra Zdrowia wydana dnia 22.09.2010

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS