Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1
Poddziałanie 2.2.2
Działanie 2.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.2.2

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 2.2.2 - Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych

1. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej

nr projektu: POKL.02.02.02-00-014/08
tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 100 000 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 100 000 000,00
data podpisania umowy: 03.09.2008

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS