Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1
Poddziałanie 2.2.2
Działanie 2.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.2.1

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 2.2.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

1. Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci

Nr projektu: POKL.02.02.01-00-012/08
Tytuł projektu: Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci
Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 50 000 000,00
Wartość dofinansowania w PLN: 50 000 000,00
Data podpisania umowy: 03.09.2008

2. Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych

Nr projektu: POKL.02.02.01-00-013/08
Tytuł projektu: Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych
Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 97 703 999,98
Wartość dofinansowania w PLN: 97 703 999,98
Data podpisania umowy: 03.09.2008

3. Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - "Fundusz Grantów na Inicjatywy"

Nr projektu: POKL.02.02.01-00-024/09
Tytuł projektu: Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - "Fundusz Grantów na Inicjatywy"
Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 30 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania w PLN: 30 000 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 19.08.2009

4. Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU

Nr projektu: POKL.02.02.01-00-038/11-00
Tytuł projektu: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 35 778 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.12.2011 - 31.12.2014 r.
Data podpisania umowy: 11.05.2012

5. Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne

Numer i nazwa Poddziałania: 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające roz-wój przedsiębiorczości i innowacyjności
Nr projektu: POKL.02.02.01-00-041/12
Tytuł projektu: „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 20 901 529,65 PLN
Wartość dofinansowania: 20 901 529,65 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 31.03.2015 r.
Data podpisania umowy: 26 marca 2013 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS