Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.1
Poddziałanie 2.1.2
Poddziałanie 2.1.3
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V

Poddziałanie 2.1.3

Projekty systemowe przyjęte w ramach Poddziałania 2.1.3 - Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw

1. Bilans kapitału ludzkiego

nr projektu: POKL.02.01.03-00-001/08
tytuł projektu: Bilans kapitału ludzkiego
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 21 321 187,30
wartość dofinansowania w PLN: 21 321 187,30
data podpisania umowy: 08.12.2008

2. Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie

nr projektu: POKL.02.01.03-00-002/08
tytuł projektu: Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 30 000 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 30 000 000,00
data podpisania umowy:03.09.2008

3. Akademia PARP

nr projektu: POKL.02.01.03-00-003/08
tytuł projektu: Akademia PARP
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 45 766 700,00
wartość dofinansowania w PLN: 45 000 000,00
data podpisania umowy: 03.09.2008

4. Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy

nr projektu: POKL.02.01.03-00-004/08
tytuł projektu: Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 215 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 215 000,00
data podpisania umowy: 27.11.2008

5. Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski

nr projektu: POKL.02.01.03-00-005/08
tytuł projektu: Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 15 157 491,71
wartość dofinansowania w PLN: 11 924 241,71
data podpisania umowy: 03.09.2008

6. Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach

nr projektu: POKL.02.01.03-00-006/08
tytuł projektu: Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 17 361 329,00
wartość dofinansowania w PLN: 15 946 382,00
data podpisania umowy: 24.09.2007

7. Firmy rodzinne

nr projektu: POKL.02.01.03-00-007/08
tytuł projektu: Firmy rodzinne
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 5 465 032,00
wartość dofinansowania w PLN: 4 774 760,00
data podpisania umowy: 03.09.2008

8. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi


nr projektu: POKL.02.01.03-00-008/08
tytuł projektu: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 179 599,99
wartość dofinansowania w PLN: 179 599,99
data podpisania umowy: 01.08.2008

9. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

nr projektu: POKL.02.01.03-00-009/08
tytuł projektu: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 500 000,00
wartość dofinansowania w PLN: 500 000,00
data podpisania umowy: 01.08.2008

10. Upowszechnianie i promowanie innowacyjności

nr projektu: POKL.02.01.03-00-010/08
tytuł projektu: Upowszechnianie i promowanie innowacyjności
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 2 261 397,62
wartość dofinansowania w PLN: 2 261 397,62
data podpisania umowy: 01.08.2008

11. Portal Innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji

nr projektu: POKL.02.01.03-00-011/08
tytuł projektu: Portal Innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 242 820,72
wartość dofinansowania w PLN: 242 820,72
data podpisania umowy: 01.08.2008
 
12. Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji

nr projektu: POKL.02.01.03-00-016/09
tytuł projektu: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 38 685 000,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 38 685 000,00 PLN
data podpisania umowy: 23.06.2009

13. Inwestycja w kadry


nr projektu: POKL.02.01.03-00-017/09
tytuł projektu: Inwestycja w kadry
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN:  15 877 686,19
wartość dofinansowania w PLN: 11 062 991,19
data podpisania umowy: 23.06.2009
 
14. Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

nr projektu: POKL.02.01.03-00-019/09
tytuł projektu: Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 4 224 710,99
wartość dofinansowania w PLN: 3 094 478,89
data podpisania umowy: 23.06.2009
 
15. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II

nr projektu: POKL.02.01.03-00-020/09
tytuł projektu: Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 8 395 042,83
wartość dofinansowania w PLN: 6 398 102,83
data podpisania umowy: 23.06.2009
 
16. Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP

nr projektu: POKL.02.01.03-00-022/09
tytuł projektu: Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 050 000,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 1 050 000,00 PLN
data podpisania umowy: 23.06.2009
 
17. Proces inwestycyjny i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu

nr projektu: POKL.02.01.03-00-023/09
tytuł projektu: Proces inwestycyjny i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 520 000,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 520 000,00 PLN
data podpisania umowy:23.06.2009
 
18. Wsparcie dla pracowników budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

nr projektu: POKL.02.01.03-00-015/09
tytuł projektu: Wsparcie dla pracowników budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji
nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Przemysłu
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 50 000 000,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 50 000 000,00 PLN
data podpisania umowy: 29.10.2009
 
19. Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw

nr projektu: POKL.02.01.03-00-018/09
tytuł projektu: Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 12 191 198,29
wartość dofinansowania w PLN: 9 420 772,08
data podpisania umowy:07.07.2009
 
20. Instrument Szybkiego Reagowania

nr projektu: POKL.02.01.03-00-021/09
tytuł projektu: Instrument Szybkiego Reagowania
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 56 000 000,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 56 000 000,00 PLN
data podpisania umowy:30.07.2009

21. Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw


nr projektu: POKL.02.01.03-00-025/09
 tytuł projektu: Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
sedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 20 977 175,58
wartość dofinansowania w PLN: 17 076  900, 58
data podpisania umowy: 12.05.2010

22. Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo

nr projektu: POKL.02.01.03-00-026/09
tytuł projektu: Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 17 444 417,00 PLN
wartość dofinansowania w PLN: 15 000 000,00 PLN
data podpisania umowy: 01.12.2009

23. Przedsiębiorczość kobiet

nr projektu: POKL.02.01.03-00-029/10
tytuł projektu: „Przedsiębiorczość kobiet”
nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba Beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu: 640 900,00 PLN
wartość dofinansowania: 640 900,00 PLN
data podpisania umowy: 8 lipca 2010 r.

24. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

nr projektu: POKL.02.01.03-00-030/10
tytuł projektu: „Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP”
nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba Beneficjenta: Warszawa
wartość projektu: 489 500,00 PLN
wartość dofinansowania: 489 500,00 PLN
data podpisania umowy: 8 lipca 2010 r.

25. Polityka II szansy - zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą

nr projektu: POKL.02.01.03-00-031/10
tytuł projektu: „Polityka II szansy - zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”
nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba Beneficjenta: Warszawa
wartość projektu: 469 500,00 PLN
wartość dofinansowania: 469 500,00 PLN
data podpisania umowy: 8 lipca 2010 r.

26. „Planowanie strategiczne w MMSP”

nr projektu: POKL.02.01.03-00-027/10-00
tytuł projektu: „Planowanie strategiczne w MMSP”
nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba Beneficjenta: Warszawa
wartość projektu: 9 976 000,00 PLN
wartość dofinansowania: 9 976 000,00 PLN
data podpisania umowy: 29.09.2010 r.

27. „Aktywny emeryt”

nr projektu: POKL.02.01.03-00-028/10-00
tytuł projektu: „Aktywny emeryt”
nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
siedziba Beneficjenta: Warszawa
wartość projektu: 7 930 300,00 PLN
wartość dofinansowania: 7 930 300,00 PLN
data podpisania umowy: 15.11.2010 r.

28. Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-032/10
Tytuł projektu: Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 12 000 000,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 12 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. - 31.03.2014 r.
Data podpisania umowy: 15.06.2011 r.

29. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-033/10-00
Tytuł projektu: Partnerstwo publiczno-prywatne
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 10 047 180,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10 047 180,00  PLN
Okres realizacji projektu: 02.05.2011 r. - 31.12.2014 r.
Data podpisania umowy: 9 grudnia 2011 r.

30. Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-036/11-00
Tytuł projektu: „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 4 484 865,46 PLN
Wartość dofinansowania: 4 484 865,46 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.
Data podpisania umowy: 26 listopada 2012 r

31. Zarządzanie kompetencjami w MSP

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-042/12-00
Tytuł projektu: „Zarządzanie kompetencjami w MSP”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 11 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11 200 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.03.2015 r.
Data podpisania umowy: 31 grudnia 2012 r.

32. MMP dostawcą usług dla osób starszych

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-040/12-00
Tytuł projektu: „MMP dostawcą usług dla osób starszych”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 9 016 756,57 PLN
Wartość dofinansowania: 8 866 541,42 PLN
Okres realizacji projektu: 29.10.2012 r. – 31.03.2015 r.
Data podpisania umowy: 6 maja 2013 r.

33. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nr projektu: POKL.02.01.03-00-039/12-00
Tytuł projektu: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”
Nazwa Beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 11 060 254,41 PLN
Wartość dofinansowania: 10 884 985,46 PLN
Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.03.2015 r.
Data podpisania umowy: 6 czerwca 2013 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS