Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Poddziałanie 1.3.7

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących

1. Działania ukierunkowane na osoby migujące z i do Polski w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informacyjno - promocyjnej


nr projektu: WNA-POKL.01.03.07-00-042/08
tytuł projektu: Działania ukierunkowane na osoby migujące z i do Polski w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informacyjno - promocyjnej
nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 4 723 370,34
wartość dofinansowania w PLN: 4 723 370,34
data podpisania umowy: 13.11.2008
 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS