Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Poddziałanie 1.3.4

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej nadzorowane są przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Lista podpisanych umów w ramach Poddziałania 1.3.4 dostępna na stronie internetowej www.crzl.gov.pl

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS