Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Poddziałanie 1.3.2

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Nr konkursu: DWF_1.3.2_4_2011

 

1. Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne KRAINA DZIECKA, Ignatki Osiedle
Tytuł projektu: „Aktywni rodzice - Szczęśliwe dzieci”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-288/11
Wartość projektu: 1 981 005,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 981 005,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 87 pkt
Obszar realizacji: woj. podlaskie
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.07.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.03.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

2. Beneficjent: Grupa Allegro sp. z o.o.
Tytuł projektu: „PIXEL-ośrodek opieki nad dziećmi pracowników Grupy Allegro sp. z o.o.”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-334/11
Wartość projektu: 2 156 240,25 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 156 240,25 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 90,5 pkt
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.03.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

3. Beneficjent: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm
Tytuł projektu: „Przyjazny żłobek”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-280/11
Wartość projektu: 1 911 928,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 911 928,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 88,5 pkt
Obszar realizacji: woj. lubelskie
Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.03.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

4. Beneficjent: Powiat Nowosądecki, Nowy Sącz
Tytuł projektu: „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-194/11
Wartość projektu: 1 104 506,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 104 506,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 85,5 pkt
Obszar realizacji: woj. małopolskie
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.08.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.03.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE;

5. Beneficjent: Fundacja Familijny Poznań
Tytuł projektu: „Przyzakładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-233/11
Wartość projektu: 874 681,20 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 874 681,20 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84,5 pkt
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Okres realizacji: 02.05.2012 – 30.04.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.04.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

6. Beneficjent: Gmina Wrocław

Tytuł projektu: „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-199/11
Wartość projektu: 1 569 526,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 777 526,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 91,5 pkt
Obszar realizacji: woj. dolnośląskie
Okres realizacji: 01.05.2012 – 31.07.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 11.04.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

7. Beneficjent: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze
Tytuł projektu: „Klub Dziecięcy - Przyzakładowe Centrum Zabawy”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-273/11
Wartość projektu: 850 720,31 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 850 720,31 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89 pkt
Obszar realizacji: woj. śląskie
Okres realizacji: 02.04.2012 – 31.01.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13.04.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

8. Beneficjent: Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo
Tytuł projektu: „Utworzenie w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem pod nazwą ZIELONY JAMNICZEK dla dzieci pracowników Solaris Bus & Coach S.A.”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-331/11
Wartość projektu: 1 829 745,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 829 745,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84,5 pkt
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18.04.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

9. Beneficjent: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.; Jastrzębie -Zdrój

Tytuł projektu: „Z energią od dziecka”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-263/11
Wartość projektu: 2 172 510,40 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 172 510,40 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 89 pkt
Obszar realizacji: woj. śląskie
Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18.06.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

10. Beneficjent: SILESIA BUSINESS SCHOOL Anna Słomowicz
Tytuł projektu: „Zatrudniam elastycznie”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-240/11
Wartość projektu: 935 636,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 935 636,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 82,5 pkt
Obszar realizacji: cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.11.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.08.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

11. Beneficjent: Fundacja Europa +
Tytuł projektu: „Domowe przedszkole”
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-253/11
Wartość projektu: 1 150 750,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 150 750,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84 pkt
Obszar realizacji: woj. małopolskie
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.08.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.08.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK.

12. Beneficjent: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Tytuł projektu: Nasze dzieci pod dobrą opieką – przedszkole zakładowe przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
Nr projektu: POKL.01.03.02-00-316/11
Wartość projektu: 1 889 765,35 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 889 765,35 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 84 pkt
Obszar realizacji: woj. kujawsko - pomorskie
Okres realizacji: 01.04.2013 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 11.12.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

Nr konkursu: DWF_1.3.2_3_2010

 

1. Beneficjent: Telewizja Polska S.A. w W-wie Oddział w Szczecinie
Tytuł projektu: „Aktywni rodzice. Kampania informacyjno-promocyjna”
Wartość projektu: 1 085 574,45 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 085 574,45 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.09.2010 r.

2. Beneficjent: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie

Tytuł projektu: „MALI WYNALAZCY-ośrodek opieki nad dziećmi pracowników przy Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów – PIAP”
Wartość projektu: 1 544 071,32 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 544 071,32 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 115 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.09.2010 r.

3. Beneficjent: Gmina Strzelce Opolskie
Tytuł projektu: „Mogę spokojnie wrócić do pracy”
Wartość projektu: 1 607 735,68 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 607 735,68 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.09.2010 r.

4. Beneficjent: Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK, Radzyń Podlaski
Tytuł projektu: „Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym – efektywny pracownik w firmie”
Wartość projektu: 519 340,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 519 340,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 110 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.09.2010 r.

5. Beneficjent: Grupa Ergo Sp. z o.o., Rychtal
Tytuł projektu: „Praca przyjazna rodzinie - elastyczne rozwiązania”
Wartość projektu: 2 607 030,80 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 607 030,80 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 99,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.09.2010 r.

6. Beneficjent: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie - UMOWA ROZWIĄZANA
Tytuł projektu: „Radość dla dzieci - szansa dla rodziców”
Wartość projektu: 887 068,15 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 887 068,15 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 104 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.10.2010 r.

7. Beneficjent: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Tytuł projektu: „PARKujemy z rodzicami. Utworzenie ośrodka wczesnej edukacji na terenie Poznańskiego Parku Naukowo –Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”
Wartość projektu: 1 652 802,36 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 652 802,36 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 100,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.10.2010 r.

8. Beneficjent: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa - UMOWA ROZWIĄZANA
Tytuł projektu: „Przedszkole firmowe - Ringier Axel Springer Polska”
Wartość projektu: 2 737 448,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 737 448,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 107 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.11.2010 r.

 

9. Aktywni rodzice - radosne dzieci
Beneficjent: Szkoła Języków Obcych EUROPA COLLEGE, Chmielnik
Tytuł projektu: „Aktywni rodzice - radosne dzieci”
Wartość projektu: 1 002 870,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 002 870,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 106 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.12.2010 r.

 

10. Możemy pracować - zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz utworzenie ośrodka opieki nad dziećmi w miejscu pracy

Beneficjent: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce
Tytuł projektu: „Możemy pracować - zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz utworzenie ośrodka opieki nad dziećmi w miejscu pracy”
Wartość projektu: 556 751,24 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 556 751,24 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 98 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.02.2011 r.

 

11. Rodzic działa: powołanie punktu przedszkolnego dla rodziców wracających na rynek pracy
Beneficjent: Fundacja Kreatywnej Edukacji, Bydgoszcz
Tytuł projektu: „Rodzic działa: powołanie punktu przedszkolnego dla rodziców wracających na rynek pracy”
Wartość projektu: 252 686,62 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 252 686,62 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 96,5 pkt.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE/TAK
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.02.2011 r.
 

12. Jesteśmy blisko – przedszkole przyzakładowe przy Europrimus Consulting Sp. z o. o.

Beneficjent: Europrimus Consulting Sp. z o. o., Zielona Góra
Tytuł projektu: „Jesteśmy blisko – przedszkole przyzakładowe przy Europrimus Consulting Sp. z o. o.”
Wartość projektu: 2 058 300,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 058 300,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 93 pkt
Obszar realizacji: woj. podlaskie
Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.04.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: TAK

 

13. Partnerstwo dla rodziny
Beneficjent:  Gmina i Miasto Nowe Brzesko, Nowe Brzesko
Tytuł projektu: „Partnerstwo dla rodziny”
Wartość projektu: 2 641 750,00  PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 641 750,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 94,5 pkt
Obszar realizacji: woj. małopolskie
Okres realizacji: 01.08.2011 – 31.07.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.04.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE

14. „Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom”
Beneficjent: Towarzystwo Amicus, Białystok
Tytuł projektu: „Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom”
Wartość projektu: 1 885 534,84 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 885 534,84  PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: 96 pkt
Obszar realizacji: woj. podlaskie
Okres realizacji: 01.06.2011 – 31.05.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.06.2011 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej: Nie

Nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009

 

1. Gmina Nowe Brzesko Przyjazna dla Rodziców i Dzieci

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Gmina Nowe Brzesko Przyjazna dla Rodziców i Dzieci
nazwa beneficjenta: Gmina Nowe Brzesko
siedziba beneficjenta (miasto): Nowe Brzesko
wartość projektu w PLN: 659 121,50
wartość dofinansowania w PLN: 659 121,50
liczba zdobytych punktów: 95,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.07.2009

2. Elastyczne przedszkole przy WSE w Białymstoku

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Elastyczne przedszkole przy WSE w Białymstoku
nazwa beneficjenta: Wyzsza Szkoła Ekonomiczna
siedziba beneficjenta (miasto): Białystok
wartość projektu w PLN: 3 243 792,14
wartość dofinansowania w PLN: 3 243 792,14
liczba zdobytych punktów: 97
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 08.07.2009

3. Aktywni zawodowo i spełnieni rodzinnie- pracownicy Agencji Mawex

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu:  Aktywni zawodowo i spełnieni rodzinnie- pracownicy Agencji Mawex
nazwa beneficjenta: Agencja Mawex Sp. J.
siedziba beneficjenta (miasto): Narok
wartość projektu w PLN: 991 615,18
wartość dofinansowania w PLN: 991 615,18
liczba zdobytych punktów: 105,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.07.2009

4. Alternatywna forma opieki nad dziećmi "Alternatywka"

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Alternatywna forma opieki nad dziećmi "Alternatywka"
nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
siedziba beneficjenta (miasto): Wrocław
wartość projektu w PLN: 410 850,00
wartość dofinansowania w PLN: 410 850,00
liczba zdobytych punktów: 85,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.07.2009

5. Bliżej siebie

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Bliżej siebie
nazwa beneficjenta: Instytut Laudator Sp. z o.o.
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 242 785,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 242 785,00
liczba zdobytych punktów: 111
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 08.07.2009

6. Alternatywne formy opieki nad dziećmi pracowników Urzędu Miasta Poznania

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Alternatywne formy opieki nad dziećmi pracowników Urzędu Miasta Poznania
nazwa beneficjenta: Miasto Poznań
siedziba beneficjenta (miasto): Poznań
wartość projektu w PLN: 955 011,22
wartość dofinansowania w PLN: 955 011,22
liczba zdobytych punktów: 111
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.08.2009

7. Poznajemy świat w przedszkolu

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Poznajemy świat w przedszkolu
nazwa beneficjenta: Instytut Laudator Sp. z o. o.
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN: 1 136 135,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 136 135,00
liczba zdobytych punktów: 78
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 14.08.2009

8. Rodzic pracujący nie mniej kochający - Przyzakładowe Centrum Zabawy

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Rodzic pracujący nie mniej kochający - Przyzakładowe Centrum Zabawy
nazwa beneficjenta: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
siedziba beneficjenta (miasto): Klucze
wartość projektu w PLN: 694 422,41
wartość dofinansowania w PLN: 694 422,41
liczba zdobytych punktów: 92
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 19.08.2009

9. Weldon Kids

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu: Weldon Kids
nazwa beneficjenta: Weldon Sp. z o.o.
Siedziba beneficjenta (miasto): Ropczyce
Wartość projketu w PLN: 3 558 447,88
Wartość dofinansowania w PLN:3 558 447,88
liczba zdobytych punktów: 109,5
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 22.09.2009

10. Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu:  Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy
nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Łobzie
siedziba beneficjenta (miasto): Łobez
wartość projektu w PLN:  2 855 223,03
wartość dofinansowania w PLN: 2 855 223,03 PLN
liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
data podpisania umowy: 01.10.2009

11. Pokoloruj dziecięcy świat

nr konkursu: DWF_1.3.2_2_2009
tytuł projektu:  Pokoloruj dziecięcy świat
nazwa beneficjenta: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
wartość projektu w PLN:  1 805 540,00
wartość dofinansowania w PLN: 1 805 540,00
liczba zdobytych punktów: 62,5 pkt
przyjęty w procedurze odwoławczej: NIE
podpisania umowy: 19.10.2009
uwagi: umowa rozwiązana na prośbę beneficjenta

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS