Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Działanie 1.3

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

  • Poddziałanie 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.3 - Ochotnicze Hufce Pracy zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.5 - Ministerstwo Sprawiedliwości zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.6 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących zobacz
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS