Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Działanie 1.2

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

1. Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-001/08
Wartość projektu: 2 378 711,93 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 378 711,93 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 31.12.2013 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.01.2009 r. 
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

2. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym


Tytuł projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-002/08
Wartość projektu: 11 378 251,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 11 378 251,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.05.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.06.2012
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

3. Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-016/08
Wartość projektu: 54 935 452,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 54 935 452,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.10.2008 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

4. Rewitalizacja społeczna

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-017/08
Wartość projektu: 60 245 677,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 60 245 677,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2008 – 31.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 02.10.2008 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-020/08
Wartość projektu: 58 252 015,35 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 58 252 015,35  PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2008 – 31.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.10.2008 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

6. Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-045/08
Wartość projektu: 47 928 713,02 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 47 928 713,02 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2012 r. – 30.03.2013 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie:
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

7. Diagnoza społeczna 2009 – 2013

Tytuł projektu: Diagnoza społeczna 2009-2013
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-003/09
Wartość projektu: 6 362 577,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 6 362 577,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2009 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18.05.2009
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

8. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym

Nr projektu: POKL.01.02.00-00-002/09
Tytuł projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu: 10 395 400,00  PLN
Wartość dofinansowania: 10 395 400,00 PLN
Data podpisania umowy: 09.10.2009

9. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-004/09
Wartość projektu: 166 881 505,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 166 881 505,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2009 – 30.04.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 09.03.2010 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

10. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomi społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-005/09-00
Wartość projektu: 56 542 361,33 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 56 542 361,33 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2009 r. – 31.12.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 11.03.2010 r
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

11. Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej.

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej.
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-006/10
Wartość projektu: 4 580 102,50 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 4 580 102,50 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.12.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06.12.2012
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

12. Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych
w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-008/11
Wartość projektu: 14 310 696,30 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 14 310 696,30 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.11.2012 r. – 31.12.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie:
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

13. SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: SCHEMATOM STOP. Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-007/10
Wartość projektu: 33 333 784,09 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 34 337 973,89 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.04.2012 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 23.10.2012 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

14. Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-046/13
Wartość projektu: 5 313 467,20 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:  5 313 467,20 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.06.2015
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.02.2014 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

15. System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i polityki społecznej  
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-047/14
Tytuł projektu: „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”
Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 6 295 364, 70 PLN
Wartość dofinansowania: 6 295 364, 70 PLN
Data podpisania umowy: 08.07.2014 r.

16. Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-049/14
Tytuł projektu: „Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac”.
Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 2 631 350,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 631 350,00 PLN
Data podpisania umowy: 22.12.2014 r.

17. Monitorowanie losów dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-048/13
Tytuł projektu: „Monitorowanie losów dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”
Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 609 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 609 200,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.10.2015 r.
Data podpisania umowy: 19.02.2015 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS