Podpisane umowy

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V

Działanie 1.1

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.1 - Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

1. Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6, SPO RZL, Działania 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6 ZPORR oraz PO KL

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej Działania 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 SPO RZL, Działania 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 ZPORR oraz PO KL.
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-001/08
Wartość projektu: 6 834 477,68 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 6 834 477,68 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.10.2008 r. - 31.12.2013 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 26.08.2008 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

2. Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2006

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-002/08
Tytuł projektu: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2006
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 146 939,50 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 146 939,50 zł
Data podpisania umowy: 26.08.2008

3. Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-003/08
Tytuł projektu: Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 30 050 000,00 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 30 050 000,00 zł
Wartość projektu po aneksie: 31 109 416,00 zł
Data podpisania umowy: 24.09.2008

4. Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-004/08
Tytuł projektu: Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 935 212,62 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 935 212,62 zł
Data podpisania umowy: 26.08.2008

5. Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-005/08
Tytuł projektu: Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 400 000,00
Wartość dofinansowania w PLN: 400 000,00
Data podpisania umowy: 26.08.2008

6. Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-006/08
Wartość projektu: 21 131 200,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 21 131 200,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2008 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.02.2012
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy
 

7. Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-007/08
Tytuł projektu: Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL
Nazwa beneficjenta:
Siedziba beneficjenta (miasto):
Wartość projektu w PLN: 4 419 672,03 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 4 419 672,03 zł
Data podpisania umowy: 30.04.2009
 

8. Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-007/08
Tytuł projektu: Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy
Nazwa beneficjenta:
Siedziba beneficjenta (miasto):
Wartość projektu w PLN: 17 027 447,22 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 17 027 447,22 zł
Data podpisania umowy: 23.03.2009
 

9. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - narzędzie pracy doradcy zawodowego.

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-009/08
Tytuł projektu: Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - narzędzie pracy doradcy zawodowego.
Nazwa beneficjenta:
Siedziba beneficjenta (miasto):
Wartość projektu w PLN: 2 644 774,80 zł
Wartość dofinansowania w PLN: 2 644 774,80 zł
Data podpisania umowy: 23.03.2009

10. Szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-010/08
Tytuł projektu: Szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 2 300 000,00
Wartość dofinansowania w PLN: 2 300 000,00
Data podpisania umowy: 02.10.2008

11. Projekt badawczy dot. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-011/08
Tytuł projektu: Projekt badawczy dot. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 1 110 004,00
Wartość dofinansowania w PLN: 1 110 004,00
Data podpisania umowy: 25.09.2008

12. Implementacja i rozwój systemu informacji publicznych służb zatrudnienia

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-012/08
Wartość projektu: 187 000 000,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 187 000 000,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.07.2008 – 31.12.2013  
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.03.2012        
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

13. Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-013/08
Wartość projektu: 21 050 809,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 21 050 809,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.02.2009 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

14. Aktywizacja społeczno - ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno - ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-014/08
Wartość projektu: 21 656 770,24 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 21 656 770,24 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.02.2008 r. – 30.04.2013 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie:09.12.2008 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

15. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-015/08
Tytuł projektu: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 6 548 300,00
Wartość dofinansowania w PLN: 6 548 300,00
Data podpisania umowy: 02.01.2009

16. Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej

Nr projektu: POKL.01.02.00-00-016/08
Tytuł projektu: Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 21 131 200,00
Wartość dofinansowania w PLN: 21 131 200,00
Data podpisania umowy: 21.10.2008

17. Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-016/08
Tytuł projektu: Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i  nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 625 000,00
Wartość dofinansowania w PLN: 625 000,00
Data podpisania umowy: 29.01.2009

18. Ocena wdrożenia „Matrycy Kurcmana” oraz opracowanie założeń dla opracowania i wdrożenia Matrycy Kompetencji i Motywacji

Nr projektu: POKL.01.01.00-00-017/09-00
Tytuł projektu: Ocena wdrożenia „Matrycy Kurcmana” oraz opracowanie założeń dla opracowania i wdrożenia Matrycy Kompetencji i Motywacji
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta (miasto): Warszawa
Wartość projektu w PLN: 539 640,00
Wartość dofinansowania w PLN: 539 640,00
Data podpisania umowy: 04.03.2010

 

19. Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-018/10
Wartość projektu: 31 940 514,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 31 940 514,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 31.12.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.08.2010 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

20. Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców


Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-019/10
Wartość projektu:  18 927 612,54 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 18 927 612,54 PLN 
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2013
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06.06.2011
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

21. Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-031/10
Wartość projektu: 1 597 816,63 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 597 816,63 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.12.2010 – 31.03.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10.10.2012
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

22. Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-033/10
Wartość projektu: 2 640 058,25  PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 640 058,25 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.06.2012 – 30.06.2014
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.07.2012
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

23. Narzędzie do badania kompetencji


Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: Narzędzie do badania kompetencji
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-034/12
Wartość projektu: 7 748 473,50 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 7 748 473,50 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Obszar realizacji: Cała Polska
Okres realizacji: 01.01.2013 r. - 31.12.2014 r.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.02.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

24. Druga kariera młodych seniorów

Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tytuł projektu: „Druga kariera młodych seniorów”
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-035/13
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 85 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 85 500,00 PLN
Liczba zdobytych punktów ogółem: Nie dotyczy
Data podpisania umowy: 23.10.2013 r.
Projekt został przyjęty w procedurze odwoławczej (TAK/NIE): Nie dotyczy

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS