Podpisane umowy

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V

Podpisane umowy

W tym znajdą Państwo informacje na temat zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów, których nabór i ocenę prowadził przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), a także projektów wybranych do dofinansowania przez, nadzorowane przez MPiPS, Instytucje Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające).

W przypadku projektów konkursowych zatwierdzonych przez Departament Wdrażania EFS lista zawartych umów o dofinansowanie zawiera:

  • nr konkursu
  • tytuł projektu
  • nazwę beneficjenta i miejsce siedziby
  • wartość projektu
  • wartość przyznanego dofinansowania
  • liczbę zdobytych punktów
  • informację, czy wniosek został przyjęty w procedurze odwoławczej
  • datę podpisania umowy


W przypadku Działań/Poddziałań wdrażanych przez inne Instytucje, w poszczególnych "zakładkach" umieszczono linki do stron Instytucji Pośredniczących II stopnia (Instytucji Wdrażających), na których publikowane są aktualne listy podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS