Nie przegap

Nowy serwis internetowy poświęcony PO WER w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27-04-2016
Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą działaniom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. zobacz

Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

23-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 zobacz

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu uzuepłniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 zobacz

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

18-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 pn. „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach ” zobacz

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

12-05-2016
Pomiędzy MRPiPS a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” w zakresie studiów I i II stopnia zobacz

Nabór partnera do Projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER został unieważniony

12-05-2016
MRPiPS informuje, iż nabór na partnera do projektu konkursowego partnerskiego planowanego do złożenia w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 został unieważniony zobacz

Zmiana wzoru umowy w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w PO WER 2014-2020

12-05-2016
Zmiana wzoru umowy w ramach konkursów uzupełniających nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 oraz POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 ogłoszonych w PO WER 2014-2020 zobacz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS