Nie przegap

Nowy serwis internetowy poświęcony PO WER w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27-04-2016
Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą działaniom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. zobacz

Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

15-07-2016
Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002.15 zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

28-06-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 po procedurze odwoławczej

24-06-2016
Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 po procedurze odwoławczej zobacz

Zmiana wzoru umowy w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

21-06-2016
MRPiPS informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 9 do regulaminów konkursów nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 zobacz

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

09-06-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 zobacz

Unieważnienie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16

25-05-2016
MRPiPS unieważnia konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej” zobacz

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

23-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 zobacz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS