O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania
Archiwizacja
Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL
Planowanie wydatków w ramach PT PO KL
Sprawozdania
Środki Niewygasające
Wnioski o płatność
Zapisy Umowy
Zmiany w RPD PT PO KL

Sprawozdania

Czy istnieje obowiązek składania zarówno sprawozdania rocznego i końcowego. Czy wystarczy, iż IPII złoży sprawozdanie końcowe, zawierające wszystkie dane za okres obowiązywania umowy, w tym za rok 2010?
Na jakich zasadach należy sprawozdawać z równości szans? Jak odnieść równość szans do Pomocy Technicznej?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS