O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania
Archiwizacja
Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL
Planowanie wydatków w ramach PT PO KL
Sprawozdania
Środki Niewygasające
Wnioski o płatność
Zapisy Umowy
Zmiany w RPD PT PO KL

Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL

Czy koszty dojazdu na posiedzenia KOP i ewentualnego noclegu, ponoszone przez członków oraz obserwatorów są wydatkiem kwalifikowalnym z PT PO KL?
Czy finansowanie kosztów wydatków ponoszonych na leasing finansowy lub zwrotny samochodu jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
Czy finansowanie kosztów wydatków ponoszonych na leasing operacyjny samochodu jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
Czy finansowanie wydatków ponoszonych na koszty paliwa jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
Czy finansowanie wydatków ponoszonych na koszty przejazdów (samochodem służbowym lub prywatnym) w związku z przeprowadzaną kontrolą jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
Czy finansowanie kosztów wydatków ponoszonych na ryczałt na delegacje jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
Czy finansowanie kosztów wydatków ponoszonych na mycie samochodów służbowych jest kwalifikowalne w ramach PT PO KL?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS