O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania
Archiwizacja
Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL
Planowanie wydatków w ramach PT PO KL
Sprawozdania
Środki Niewygasające
Wnioski o płatność
Zapisy Umowy
Zmiany w RPD PT PO KL

Archiwizacja

W związku z archiwizacją dokumentacji dotyczącej PT PO KL, czy Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt powinien być rozszerzony o kategorie archiwalne oraz sygnatury dla dokumentacji RPD PT lub dokumentacji przetargowej dotyczącej PT? Czy wystarczającą jest jedna sygnatura dotycząca Pomocy Technicznej i zakładanie odrębnych „podteczek”?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS