O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1
Poddziałanie 5.5.2
Priorytet X

Poddziałanie 5.5.2

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego

Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialog społecznego


Typy realizowanych projektów:

 • studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu,
 • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
 • tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego,
 • tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych,
 • tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
 • wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym.


Kto może składać projekty?

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)


Gdzie składać projekty?

 • w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Kto między innymi może zostać objęty wsparciem w projekcie?

 • instytucje dialogu społecznego,
 • organizacje pracodawców i pracowników,
 • członkowie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego,
 • członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS