O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1
Poddziałanie 5.5.2
Priorytet X

Poddziałanie 5.5.1

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego

Poddziałanie 5.5.1 - Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego


Wskaźniki realizacji Działania 5.5 PO KL:

 • liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy ukończyli udział w projekcie w ramach Działania,
 • liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, które były objęte wsparciem w zakresie budowania ich potencjału.


Typy realizowanych projektów:

 • badania, studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu obywatelskiego, jego kondycji, funkcjonowania, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu,
 • monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi,
 • upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi,
 • wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi,
 • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich.


Kto może składać projekty?

 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Kto między innymi może zostać objęty wsparciem w projekcie?

 • reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich podmioty członkowskie,
 • reprezentatywne związki zawodowe oraz ich podmioty członkowskie,
 • administracja publiczna.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS