O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1
Poddziałanie 5.5.2
Priorytet X

Działanie 5.5

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego


Cel Działania 5.5 PO KL:

  • Wzmocnienie potencjału związków zawodowych i organizacji pracodawców uczestniczących w dialogu społecznym w zakresie prowadzenia dialogu autonomicznego i trójstronnego, w tym uzgadniania polityk we współpracy z administracją publiczną w obszarach określonych w ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wzmocnienie kompetencji administracji publicznej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

  • wkład ze środków Unii Europejskiej: 18 642 073 €
  • wkład ze środków krajowych: 3 289 778 €
  • maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 85%
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS