O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1
Poddziałanie 5.4.2
Działanie 5.5
Priorytet X

Poddziałanie 5.4.2

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego

 

Typy realizowanych projektów:

 • wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną,
 • tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych,
 • tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym,
 • tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.


Kto może składać projekty?

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)


Gdzie składać projekty?

 • w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Kto między innymi może zostać objęty wsparciem w projekcie?

 • organizacje pozarządowe,
 • związki i porozumienia organizacji pozarządowych,
 • osoby poszukujące porady prawnej,
 • administracja publiczna.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS