O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Poddziałanie 2.3.4
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.3.4

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Działanie 2.3.4 - Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia


Typ realizowanych operacji:

  • kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.


Wyskość środków w latach 2007-2013:

  • alokacja finansowa na Poddziałanie: 7 214 623 €
  • wkład ze środków unijnych: 6 132 430 €
  • wkład ze środków publicznych krajowych: 1 082 193 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

  • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

  • pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze)


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

  • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Funduszy Europejskich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS