O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Poddziałanie 2.3.4
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 2.3

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia


Cel Działania 2.3 PO KL:

 • wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy (wdrożenie wybranych programów),
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego,
 • poprawa jakości w zakładach opieki zdrowotnej.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na działanie: 118 213 179 €
 • wkład ze środków unijnych: 100 481 202 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 17 731 977 €


Wskaźniki realizacji działania:

 • liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy, opracowanych w ramach Działania,
 • liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Działania,
 • liczba lekarzy deficytowych specjalizacji (onkologia, kardiologia, medycyna pracy), którzy ukończyli w ramach Działania cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji,
 • liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania,
 • liczba jednostek służby zdrowia, które uzyskały akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach Działania.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Funduszy Europejskich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS