O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1
Poddziałanie 2.2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.2.2

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.2 - Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

Działanie 2.2.2 - Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych


Typ realizowanych operacji:

  • przewidziano realizację projektów systemowych, które wpływają na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej (w tym: trenerów i wykładowców) w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw


Wysokość środków na lata 2007-2013:

  • alokacja finansowa na poddziałanie: 24 171 026 €
  • wkład ze środków unijnych: 20 545 373 €
  • wkład ze środków publicznych krajowych: 3 625 653 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i ich pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych),
  • pracownicy przedsiębiorców prowadzący szkolenia (w tym trenerzy wewnętrzni, doradcy, mentorzy).


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

  • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Uwagi: realizacja Poddziałania zakończyła się z dniem1 stycznia 2012 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS