O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1
Poddziałanie 2.2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.2.1

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.2 - Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

Działanie 2.2.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności


Typ operacji realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL:

  • dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych i finansowych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą


Wysokość środków na lata 2007-2013:

  • alokacja finansowa na Poddziałanie: 82 244 530 €
  • wkład ze środków unijnych: 69 907 850 €
  • wkład ze środków publicznych krajowych: 12 336 680 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

  • instytucje świadczące usługi oraz udzielające wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz sieci tych instytucji i ich pracownicy, w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • przedsiębiorcy (z sektora MMSP) oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

  • Minister właściwy ds. pracy - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS