O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1
Poddziałanie 2.2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 2.2

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.2 - Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr


Cel Działania 2.2 PO KL:

  • Wsparcie przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez dostarczenie wysokiej jakości usług okołobiznesowych.
  • W ramach tego Działania realizowane będą wyłącznie projekty systemowe.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

  • alokacja finansowa na działanie: 106 415 556 €
  • wkład ze środków unijnych: 90 453 223 €
  • wkład ze środków publicznych krajowych: 15 962 333 €


Wskaźniki realizacji działania:

  • liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy skorzystali z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach

Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

  • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS