Dla słabo widzących

27-11-2022

Poddziałanie 2.1.1

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

 
Konkursy w ramach Poddziałania 2.1.1 będą dotyczyły:

 • wsparcia przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa;
 • wdrażania planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;
 • otwartych i zamkniętych szkoleń, doradztwa oraz studiów podyplomowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych umiejętności w ramach poniższych obszarów tematycznych:
  • zarządzanie kryzysowe,
  • zarządzanie zrównoważonym rozwojem,
  • zarządzanie wiekiem,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie zmianą,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie ryzykiem.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na poddziałanie: 394 511 298 €
 • wkład ze środków unijnych: 335 334 603 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 59 176 695 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędących przedsiębiorcami.


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • pracownicy MMS przedsiębiorstw


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.1
Poddziałanie 2.1.2
Poddziałanie 2.1.3
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS