O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.1
Poddziałanie 2.1.2
Poddziałanie 2.1.3
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 2.1

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

 

Cel Działania 2.1 PO KL:

 • Rozwój MMSP przez poprawę dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na działanie: 527 383 171 €
 • wkład ze środków unijnych: 448 275 695 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 79 107 476 €


Wskaźniki realizacji działania:

 • liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem,
 • liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych, w tym:
  • liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia
 • liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji (zmiany gospodarczej), którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania,
 • liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zostali objęci wsparciem w ramach działania


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS