O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 1.4

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.4 - Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

 

Cel Działania 1.4 PO KL:

 • Zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do zewnętrznych źródeł finansowych, niezbędnych do rozwijania przez nie działalności, poprzez stworzenie i pilotażowe wdrożenie programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej opartego na zwrotnych instrumentach finansowych.


Wskaźniki realizacji działania:

 • Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu.


Typy projektów:

 • Ogólnopolski program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą poprzez instrumenty inżynierii finansowej obejmujące:
  • preferencyjne pożyczki na rozwój działalności;
  • doradztwo związane z udzieloną pożyczką.


Wysokość środków na lata 2012-2013:

 • alokacja finansowa na Działanie: 7 318 555 €
 • wkład ze środków unijnych: 6 220 773 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 1 097 782 €


Kto może składać projekty:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (projekty systemowe)


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

 • podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS