O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.7

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących


Typy projektów
:

  • projekty badawcze dotyczące systemów dopuszczania migrantów do polskiego rynku pracy,
  • kampanie informacyjno - promocyjne na temat możliwości pracy i życia w Polsce, skierowane do pracowników migrujących z i do Polski (w tym także osób, które wyemigrowały z Polski) obejmujące m.in. działania medialne oraz opracowanie szeregu materiałów informacyjnych (włącznie z tworzeniem portalu internetowego).


Wysokość środków na lata 2007-2013

  • alokacja finansowa na Poddziałanie: 763 087 €
  • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 648 623 €
  • wkład budżetu państwa: 114 464 €


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy

  • pracownicy migrujący do Polski,
  • pracownicy migrujący z Polski.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

  • Minister właściwy ds. pracy - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS