O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.6

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.6 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Typy projektów:

 • ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych,
 • ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia),
 • identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych.


Wysokość środków na lata 2007-2013

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 64 724 557 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 55 015 873 €
 • wkład budżetu państwa: 9 708 684 €


Kto może składać projekty?

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy

 • osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych,
 • instytucje i podmioty bezpośrednio realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pracodawcy,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • osoby wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS