Dla słabo widzących

04-12-2022

Poddziałanie 1.3.1

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej

 

Typy projektów konkursowych

 • projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do zwiększenia aktywności społeczno – zawodowej społeczności romskiej


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 22 000 000 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 700 000 €
 • wkład budżetu państwa: 3 300 000 €


Kto może składać projekty?

 • Projekty mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy

 • członkowie społeczności romskiej,
 • instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
 • osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji Romów ze społeczeństwem).
   

Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS