O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 1.3

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

 

Cel Działania 1.3 PO KL:

 • opracowywanie, wdrażanie i promocja rozwiązań o charakterze ogólnopolskim i ponadregionalnym z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanych do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
  • młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
  • osób pozbawionych wolności;
  • osób niepełnosprawnych;
  • członków społeczności romskiej;
 • upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia.


Wskaźniki realizacji działania:

 • liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym:
  • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (15-25 lat);
  • więźniowie;
  • osoby przebywające w zakładach poprawczych;
  • Romowie;
  • osoby niepełnosprawne.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Działanie: 189 378 439 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 160 971 673 €
 • wkład budżetu państwa: 28 406 766 €


Poddziałania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 PO KL:

 • Poddziałanie 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.3 - Ochotnicze Hufce Pracy zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.5 - Ministerstwo Sprawiedliwości zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.6 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobacz 
 • Poddziałanie 1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących zobacz 
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS