Dla słabo widzących

01-12-2022

Harmonogram konkursów 2011

Harmonogram wszystkich konkursów organizowanych przez Departament Wdrażania EFS w roku 2011

Pliki do pobrania:  Szczegółowe informacje dot. konkursów organizowanych przez Departament Wdrażania EFS w roku 2011


Definicje:

* Konkurs otwarty - W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK). IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego wraz z uzasadnieniem.

** Konkurs zamknięty – Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs określając datę otwarcia oraz datę zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni. 

Kryteria dostępu - są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np.: wnioskodawcy (wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do składania projektu w ramach danego konkursu); grup docelowych (projekt został skierowany do właściwych grup docelowych); partnerstwa (projekt będzie realizowany wspólnie z innymi podmiotami); obszaru realizacji; wysokości wymaganego wkładu własnego.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK), co oznacza przyznanie im premii punktowej. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Niespełnienie kryteriów strategicznych  nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.


 

Zobacz także:

Plany Działania na rok 2011 dla Priorytetu I, Priorytetu II i Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki dostępne w dziale Dokumenty / Plany Działań ...przejdź do działu

 

wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Harmonogramy archiwalne
Harmonogram konkursów 2013
Harmonogram konkursów 2012
Harmonogram konkursów 2011
Harmonogram konkursów 2010
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS