Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Generator Wniosków Aplikacyjnych
Generator Wniosków Płatniczych
Wersje archiwalne GWA
Wersje archiwalne GWP
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) - wersja 8.7

uruchom wersję on-line


Informacje podstawowe


Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) to program służący do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GWA wspiera beneficjentów w prawidłowym wypełnianiu wniosków, umożliwiając tworzenie, edycję i wydruk wniosków o dofinansowanie projektów.


Korzystanie z GWA:

Program dostępny jest przez sieć Internet. Minimalne wymagania, umożliwiające Korzystanie z GWA:

 • dostęp do Internetu
 • przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0  lub wyższa, Opera 9.6 lub wyższa, Google Chrome)
 • Acrobat Reader 7.0 lub wyższy


Porady ogólne dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie:

 • przygotuj wniosek o dofinansowanie zgodnie z kontekstową pomocą, pojawiajacą się w postaci dymków w trakcie pracy z aplikacją
 • przyciskiem "Sprawdź" dokonaj walidacji sprawdzając poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie
 • zapisz wniosek do pliku z rozszerzeniem ZIP_POKL
 • utwórz plik PDF
 • wydrukuj z pliku PDF wniosek o dofinansowanie
 • sprawdź i porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną
 • sprawdź wniosek przy pomocy odpowiedniej karty oceny formalnej i merytorycznej
 • wersję elektroniczną w pliku ZIP_POKL razem z wersją papierową dostarcz do Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK), zgodnie z dokumentacją konkursową


Poruszanie się po aplikacji

Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Poruszanie się po poszczególnych częściach wniosku odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML (plik z rozszerzeniem ZIP) na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku "Otwórz".

GWA-E wersja 8.7.2

3 lutego 2014 r.  została udostępniona wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika, proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

UWAGA:
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor dostępny jest na stronach internetowych Instytucji Pośredniczących. Aktualizacja generatora możliwa jest również z poziomu aplikacji. W trakcie uruchamiania użytkownik zostanie poinformowany o dostepnej aktualizacji i poproszony o akceptację. W trakcie automatycznej aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Pliki do pobrania

 • Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor 8.7.2 (off-line) - pełna wersja pobierz plik
 • Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor 8.7.2 (off-line) - wersja aktualizująca pobierz plik
 • Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS