Dla słabo widzących

20-05-2022

Konkurs 5.5.2_7_2012

Konkurs otwarty DWF_5.5.2_7_2012 - „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_7_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez:

  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
  • wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 17 grudnia 2012 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • organizacje członkowskie, regionalne i/lub branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników lub organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
  • związki zawodowe, organizacje pracodawców lub ich posiadające osobowość prawną wewnętrzne struktury organizacyjne, uczestniczące w pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.


Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 21 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów: 22 461 63 56 oraz 22 461 63 66.

Pliki do pobrania

wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.5.2_7_2012
Konkurs 5.5.2_8_2012
2011
2010
2009
2008
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS