Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.5.2_7_2012
Konkurs 5.5.2_8_2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.5.2_7_2012

Konkurs otwarty DWF_5.5.2_7_2012 - „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_7_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez:

  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
  • wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 17 grudnia 2012 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • organizacje członkowskie, regionalne i/lub branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników lub organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
  • związki zawodowe, organizacje pracodawców lub ich posiadające osobowość prawną wewnętrzne struktury organizacyjne, uczestniczące w pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.


Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 21 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów: 22 461 63 56 oraz 22 461 63 66.

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS