Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.5.2_7_2012
Konkurs 5.5.2_8_2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 1.5_1_2012

Konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, poprzez:

  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
    • wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
    • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
  2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 17 kwietnia 2012 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 150 000 000,00 zł. Ponadto, w ramach Działania 1.5 wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 64 oraz 22 461 63 80.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_1_5_1_2012 pobierz plik
  • Załączniki do dokumentacji konkursowej - konkurs nr DWF_1_5_1_2012 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_1_5_1_2012 pobierz plik

Zobacz także

  • Listy rankingowe projektów, w ramach konkursu nr DWF_1.5_1_2012 zobacz
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS