Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011 wznowienie
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.5.2_6_2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.5.2_6_2011

Konkurs otwarty DWF_5.5.2_6_2011 - „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_6_2011 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:

  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych,
  • tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie.


Wnioski będą przyjmowane od dnia 10 maja 2011 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres i po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs ma charakter otwarty. O dofinansowanie mogą występować reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.), będące członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 7 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów: 22 461 63 76, 22 461 63 66 oraz 22 461 63 56.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.5.2_2_2011 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.5.2_6_2011 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS