Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011 wznowienie
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.5.2_6_2011
2010
2009
2008

Konkurs 1.3.2_4_2011

Konkurs zamknięty nr DWF_1.3.2_4_2011 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_1.3.2_4_2011 pt.: „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”  na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez:

  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m. in. poprzez:
    • pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
    • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m. in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).
  2. Upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 18 sierpnia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 15 000 000 PLN

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 64 oraz 22 461 63 63.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_1.3.2_4_2011 pobierz plik
  • Załączniki do dokumentacji konkursowej - konkurs nr DWF_1.3.2_4_2011 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_1.3.2_4_2011 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS