Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 5.5.2_4_2010

Konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_4_2010 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamkniety nr DWF_5.5.2_4_2010 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o donansowanie projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rzadzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:

  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych,
  • tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
  • wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

Wnioski bedą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 25 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
  • związki zawodowe, organizacje pracodawców lub ich posiadające osobowość prawna wewnętrzne struktury organizacyjne, uczestniczące w pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.


Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 12 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonu: 22 461 63 32, 22 461 63 66 oraz 22 461 63 76.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.5.2_4_2010 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.5.2_4_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS