Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_3_2009
Konkurs 5.5.2_2_2009
Konkurs 5.5.2_2_2009 wznowienie
Konkurs 5.5.2_3_2009
2008

Konkurs 5.5.2_2_2009

Konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_2_2009 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_2_2009 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:

  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych,
  • tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie. 


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie, pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 20 lutego 2009 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter otwarty. O dofinansowanie mogą występować reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, będące członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 13 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 56 oraz 22 461 63 61.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.5.2_2_2009 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.5.2_2_2009 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS