Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Konkurs 1.3.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_2_2008
Konkurs 5.5.2_1_2008

Konkurs 5.5.2_1_2008

Konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_1_2008 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_1_2008 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.5. - Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:

  • studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu,
  • wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego,
  • tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych,
  • tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
  • wspieranie współpracy partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS lub przesłać listem poleconym/pocztą kurierską na adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa w terminie od 21.03.2008 r. do 15.05.2008 r. w godz. 8.15-16.15

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Konkurs ma charakter zamknięty. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, tj.: organizacje członkowskie Komisji Trójstronnej, organizacje członkowskie Trójstronnych Zespołów Branżowych, organizacje pracodawców, organizacje związkowe (związki zawodowe), szkoły wyższe, jednostki naukowe.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 8 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS  w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów: 22 461 63 61 oraz 22 461 63 24.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.5.2_1_2008 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.5.2_1_2008 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS